Hogeschool van Amsterdam

Staatsexamen NT2

Hier vind je informatie over het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II (NT2-II)

LET OP: wachtlijst NT2 Staatsexamen: schrijf je alvast in bij de HvA

 

Wil je deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II, dan moet je jezelf aanmelden via Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (DUO). 

Zorg dat je je tijdig aanmeldt voor het examen. Het duurt 6 tot 8 weken voor de uitslag bekend is.

  • De HvA accepteert geen NT2-toelatingsexamens van andere hogescholen.
  • Informatie over trajecten Nederlands als Tweede Taal bij de HvA en Staatsexamentraining zie: Taal- en Schakeltraject .
  • Informatie over het waarderen van je buitenlandse diploma en het Staatsexamen NT2-II vind je bij diplomawaardering .

Op de website van het College voor Toetsen en Examens (CTE) vind je meer informatie over het Staatsexamen NT2.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 16 april 2019