Hogeschool van Amsterdam

Waardering buitenlands diploma

Heb je in het buitenland een diploma behaald, dan wordt beoordeeld of dit diploma voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding van jouw keuze.

Je diploma moet voor aanvang van de opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken).

Als je je via Studielink hebt aangemeld voor een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontvang je een e-mail van de Centrale Studentenadministratie (CSA). De CSA vraagt je om gecertificeerde kopieën van je diploma’s en vooropleidingsgegevens in te dienen voor je diplomawaardering.

Nadat je je inschrijving in Studielink hebt afgerond, ontvang je van de CSA informatie over de wijze waarop je de waardering in gang zet. De volgende documenten in de vorm van een gecertificeerd kopie, stuur je op : 

 • ID, paspoort of verblijfsvergunning die geldig is op het moment dat je start met de HvA-opleiding (geen rijbewijs);
 • Diploma’s van je vooropleidingen;
 • Cijferlijsten/ vakkenoverzichten;
 • Beëdigde vertalingen van de hierboven genoemde documenten als deze niet in het Nederlands, Engels, Frans, Afrikaans, Spaans of Duits zijn opgesteld;
 • Indien van toepassing diplomawaarderingen van andere instellingen, bijv. Nuffic, de Colo, idW of andere instellingen;
 • Documenten waarmee je je Engelse of Nederlandse taalniveau aantoont afhankelijk van de voertaal van de gekozen bacheloropleiding.

Aanvullende documenten:

 • Kandidaten uit China: Chinese diploma’s inclusief NESO-certificaat.
 • Amerikaanse en Canadese onderwijssystemen: originele Official Transcripts. De Amerikaanse of Canadese onderwijsinstelling stuurt deze documenten op jouw verzoek naar de HvA.
 • Kandidaten uit West-Afrika met een certificaat van de West African Examinations Council (WAEC): een scratch card met inlogcode voor www.waecdirect.org voor verificatie doeleinden.

http://cnavt.org/examen/examenprofiel/educatief-startbekwaam-strt---b2Je ontvangt per e-mail een uitnodiging van de CSA om kopieën van je diploma’s en vooropleidingsgegevens in te dienen voor waardering. Als je begint met het verzamelen van de benodigde documenten dan heb je het volgende nodig in de vorm van een gecertificeerde kopie: 

 • ID, paspoort of verblijfsvergunning die geldig is op het moment dat je start met de HvA-opleiding (geen rijbewijs);
 • Als je nog bezig bent met het behalen van je secundair onderwijs stuur dan je vakken- of resultaatoverzicht van het huidige studiejaar (zo recent mogelijk) en minstens 2 voorgaande jaren;
 • Beëdigde vertalingen van de hierboven genoemde documenten als deze niet in het Nederlands, Engels, Frans, Afrikaans, Spaans of Duits zijn;
 • Een verklaring van je onderwijsinstelling welke titel/diploma je behaalt, op welke datum je het diploma ontvangt, eventueel verwachte resultaten en indien van toepassing dat het volledige studieprogramma Engelstalig is geweest;
 • Documenten waarmee je je Engelse of Nederlandse taalniveau aantoont afhankelijk van de voertaal van de gekozen bacheloropleiding.

Aanvullende documenten:

 • Amerikaanse en Canadese onderwijssystemen: originele Official Transcripts. De Amerikaanse of Canadese onderwijsinstelling stuurt deze documenten op jouw verzoek naar de HvA. 

Je bent toelaatbaar met een buitenlandse vooropleiding tot een Nederlandstalige opleiding als:

 1. Je diploma gelijkwaardig is aan minimaal havo-/mbo-4-niveau 
  en
 2. Je vakken aansluiten bij de profieleisen van de opleiding van jouw keuze. (Voor sommige opleidingen dien je minimaal een vwo-niveau te hebben.)
  en
 3. Je aantoonbaar voldoende niveau hebt van de Nederlandse taal:

HvA biedt een voorbereidend jaar voor anderstalige aspirant-studenten die een Nederlandstalige opleiding willen volgen.

Je bent toelaatbaar met een buitenlandse vooropleiding tot een Engelstalige opleiding als:

 1. Je diploma gelijkwaardig is aan minimaal havo-/mbo-4 niveau; 
  en
 2. Je vakken aansluiten bij de profieleisen van de opleiding van jouw keuze. (Voor sommige opleidingen dien je minimaal een vwo-niveau te hebben.)
  en
 3. Je voldoet aan de eisen die de opleiding aan de Engelse taal stelt. Deze staan vermeld bij de toelatingseisen op de website van de Engelstalige opleiding. Engelse taaltesten kunnen zijn van IELTS, TOEFL of  Cambridge Advanced English.

Schrijf je minstens zes weken vóór de inschrijfdeadline in via Studielink zodat je diploma op tijd gewaardeerd wordt. Kijk op de website voor de inschrijfdeadline van de door jou gekozen opleiding.  

Taal- en Schakeltraject (voorbereidend jaar) Deadline voor indienen van de documenten voor visa kandidaten is 1 februari. 

Houd rekening met de verschillende aanmelddeadlines die gelden voor de HvA-opleidingen.

  Aanmelddeadlines in Studielink*
Bacheloropleidingen met start in september
Februari-instroom Aanmelddeadline is afhankelijk van de gewenste opleiding. 

* Houd er rekening mee dat een diplomawaardering zes weken in beslag kan nemen.

 • Als jouw dossier onvolledig is nemen we je verzoek tot diplomawaardering niet in behandeling. 
 • Overzicht van alle  bachelor opleidingen

 1. Het niveau van je vooropleiding wordt vergeleken met het onderwijssysteem in Nederland.
 2. De aangeleverde documenten worden gecontroleerd op beveiligingskenmerken.
 3. De aanvullende vak- en taaleisen voor de opleiding worden vergeleken met de aangeleverde documenten.

Voor een indicatie van mogelijke vergelijkingen van je vooropleiding met het Nederlandse onderwijssysteem kijk je op de website van Nuffic
NB: dit is een lijst die een indicatie geeft, maar diploma’s en vooropleidingen worden individueel gewaardeerd. De gevolgde vakken en behaalde cijfers kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke diplomawaardering.

Behalve met Nuffic is het mogelijk dat er voor verificatiedoeleinden contact wordt opgenomen met de opleiding(en) of instelling(en) die de documenten hebben afgegeven.

Als je vooropleiding niet voldoet aan de aanvullende vak- en/of taaleisen ontvang je een voorlopig advies. Er wordt aangegeven waar je nog aan moet voldoen. Dit kan betekenen dat je nog een taalcursus of -toets moet doen voordat je voldoet aan de toelatingseisen.

Als je nog bezig bent met je secundaire opleiding krijg je altijd een voorlopig advies onder voorbehoud van het behalen en waarderen van je einddiploma.

Het voorlopig advies moet omgezet worden in een definitief advies door z.s.m. na bekendmaking van je eindresultaten een official transcript/kopie einddiploma te overleggen. Dit is nodig voor vervolgprocedures zoals (eventuele) visa-aanvragen. Het verzoek om een official transcript/results door te sturen, kun je doorgeven bij je instelling voordat deze bekend zijn.
Insturen aan: CSA-HvA o.v.v. Official Transcript, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam, The Netherlands.

Een gecertificeerde kopie van je officiële diploma met officiële beëdigde vertaling (mits nodig) overleg je z.s.m. na ontvangst voor de afronding van je waardering.

Vragen over diplomawaardering of over de beslissing van de Examencommissie? Neem contact op met Centrale Studentenadministratie.

Disclaimer
Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. 

Gepubliceerd door  Studentenzaken 5 februari 2018