Hogeschool van Amsterdam

Motorische beperkingen

Een motorische beperking kan verschillende oorzaken hebben: spierziekten, een ongeluk of overbelasting (RSI bijvoorbeeld). Kenmerkend is dat er problemen zijn met mobiliteit van ledematen, of het nu zitten, bewegen of het gebruik van de handfunctie is. In de meeste gevallen is er sprake van verminderde belastbaarheid.

Kenmerken

Niet alle motorische beperkingen zijn zichtbaar. Bijvoorbeeld dat iemand RSI heeft of reuma valt niet (direct) op.. De beperkingen kunnen in intensiteit, oorzaak en vorm variëren. Voorbeelden van onderliggende oorzaken van motorische beperkingen: spierziekten, spasticiteit maar ook een ziekte als MS, die tot vermindering van mobiliteit leidt.

Gevolgen

Voor een student met een motorische beperking kan het (veelvuldig) gebruik van een computer veel problemen opleveren.
Ook kan de toegang tot de instelling en/of ruimtes daarbinnen lastig of zelfs onmogelijk zijn. Denk aan monumentale panden, waar geen helling aanwezig is voor rolstoelgebruikers of een draaideur. Men is dan afhankelijk van anderen, wat niet altijd prettig is.
De beperking kost vaak een hoop extra geregel en energie, wat soms ten koste gaat van de studie.

De toegankelijkheid tot ruimtes en apparatuur kan lastig zijn. Van belang is dat de student aangeeft wat nodig is om het onderwijs naar behoren te volgen. Dat kan een aangepaste tafel of stoel zijn, gebruik van een (aangepaste) laptop bij tentamens, maar ook het nodig hebben van een pauze tijdens een tentamen.
Op de site van onder andere Handicap + Studie en Gezondheidsnet staan verschillende studietips respectievelijk manieren om met motorische beperkingen om te gaan, bijvoorbeeld bij RSI.

 • Aangepast meubilair
 • Rustruimte
 • Toegankelijkheid gebouwen of verplaatsing college cq werkgroep naar ruimte, die wel toegankelijk is
 • Gebruik computer, al dan niet aangepast bij colleges en tentamens
 • Technische hulpmiddelen
 • Invalidentoilet

 • Gebruik van rustruimte
 • Rustpauzes inplannen
 • Beperken lokaalwisseling of afleggen grote afstanden
 • Tentamens in delen opsplitsen

 • Via e-mail vragen kunnen stellen
 • Collegesheets, lesstof e.d. (tevoren) op internet of mailen naar student: aanwezigheid colleges is niet altijd mogelijk
 • Aanpassing van regeling verplichte aanwezigheid
 • Vaste partner bij practica is handig
 • Pauze tijdens tentamen
 • Take home tentamen
 • Mondeling i.p.v. schriftelijk tentamen, indien mogelijk

 • Zorg dat betrokkenen weten wat voor problemen je hebt door het zelf te melden of via een studieloopbaangeleider of studentendecaan.. Zorg dat de docenten vooraf geïnformeerd zijn
 • Regel tijdig afspraken over bijvoorbeeld alternatieve tentamens

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 29 juli 2014