Hogeschool van Amsterdam

Chronische ziekte

Met chronische ziektes worden alle ziektes bedoeld die een chronisch verloop hebben. De bijbehorende beperkingen zijn afhankelijk van de aard en ernst van de aandoening. Voorbeelden van chronische ziektes zijn: Multiple Sclerose (MS), Reuma, COPD,Cistic Fibrose, Darmziektes (Ziekte van Crohn) en Diabetes.

Kenmerken

Veel chronische ziektes, zoals bijvoorbeeld MS en reuma kunnen pijn veroorzaken.

Gevolgen

Door chronisch gebruik van medicijnen treden er vaak concentratieproblemen op.

Afwezigheid bij colleges e.d. kan leiden tot mindere prestaties. Tevens kan er sprake zijn van regelmatig ziekenhuisbezoek en –opnames en daardoor afwezigheid.
Vanwege een energietekort is de belastbaarheid van een student enigszins tot sterk verminderd.
Ook kan een ziekte vermindering van mobiliteit tot gevolg hebben, wat tot overbelasting of verminderde toegankelijkheid kan leiden.
Als een ziekte zich pas tijdens de studie openbaart, kan acceptatie hiervan moeilijk zijn en veel tijd kosten.
Soms moet door verergering van de klachten de studie onderbroken of zelfs beëindigd worden.

 • Rustruimte
 • In overleg met studentendecaan en opleiding verzoek tot later inleveren van opdrachten

 • Zoeken naar zo gunstig mogelijk rooster (bv mogelijkheid om in andere klas lessen te volgen)
 • Stage zoeken dicht bij huis (veel reistijd vermijden)
 • Extra tijd bij tentamens
 • Aangepast programma (in overleg met studentendecaan)
 • Gebruik van een studiemaatje

 • Via e-mail vragen kunnen stellen
 • Collegesheets, lesstof e.d. (tevoren) op internet of mailen naar student: aanwezigheid colleges is niet altijd mogelijk
 • Aanpassing van regeling verplichte aanwezigheid
 • Vaste partner bij practica is handig
 • Pauze tijdens tentamen

 • Zorg dat betrokkenen weten wat voor problemen je hebt door het bij voorkeur zelf te melden of via je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Zorg dat de docenten vooraf geïnformeerd zijn.
 • Maak tijdig afspraken over bijvoorbeeld alternatieve tentamens.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 22 april 2015