Hogeschool van Amsterdam

AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder)

Er is sprake van concentratiestoornissen, impulsiviteit en hyperactiviteit.

Kenmerken

Student heeft moeite met stilzitten, concentreren en geduld opbrengen. Het overwegend niet-oplettende type wordt ook wel ADD genoemd.

Gevolgen

Sociale en/of psychische problemen, zoals: onderprestatie, depressie, neurose en persoonlijkheidsstoornis.

Vooral bij:

 • Bestuderen van de leerstof
 • College volgen (aanwezigheid, informatie verwerken, aantekeningen maken)
 • Deelname aan dewerkgroepen
 • Individuele werkstukken
 • Tentamens maken
 • Plannen

Een student met AD(H)D is gebaat bij de volgende maatregelen:

 • Prikkelarme ruimtes
  • Individuele studieruimte
  • Aparte tentamenruimte
  • Computerruimte
 • Opnemen van colleges
 • Extra verlichting
 • Overige voorzieningen in overleg met studentendecaan en opleiding.

 • Gebruik van prikkelarme ruimtes
 • Extra begeleiding, bijvoorbeeld bij het maken van een planning (wekelijks, bijvoorbeeld m.b.v. studiemaatje)
 • Aangepaste studieplanning

 • Vooraf beschikbaar stellen van lesstof (via blackboard of intranet)
 • Duidelijke structuur in de les
 • Duidelijke feedback geven

 • Deelnemen aan studiekeuzegesprek (niet iedere studie is even geschikt)
 • Tijdwekker gebruiken
 • Hulpbronnen activeren: bijvoorbeeld afspraak maken om samen met andere student te studeren, vaste afspraken met studieloopbaanbegeleider maken
 • Actief studeren (onderstrepen, samenvatten, hardop lezen)
 • Duidelijke verwachtingen en mogelijkheden aangeven
 • Digitale agenda
 • Geheugensteuntjes zoals memobriefjes
 • Vaste partner voor practica en werkgroepen
 • Oordoppen gebruiken bij het maken van tentamens

 • Tweemaal zoveel jongens als meisjes hebben er last van
 • Komt vaak voor in samenhang met dyslexie
 • Epidemiologie toont aan dat ADHD bij 1 op de 3 kinderen nooit geheel overgaat, maar dat de meesten er 'overheen groeien’.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 22 april 2015