Hogeschool van Amsterdam

Deficiëntietoets Wiskunde A

Met de deficiëntietoets Wiskunde A werk je je deficiëntie weg, als Wiskunde A ontbreekt in je havo- of vwo-profiel.

 • Voor aankomende HvA-studenten die geen wiskunde A in het havo- of vwo-profiel hebben, maar willen starten met een opleiding waarbij wiskunde A een toelatingseis is (deficiënt).

 • De toetsdata en tijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • Elke onvoldoende mag éénmaal kosteloos herkanst worden, uitsluitend op het aangegeven herkansingsmoment in dezelfde maand.
 • Ongeveer 5 werkdagen voor aanvang van de toets ontvang je per e-mail een uitnodiging met daarin alle benodigde informatie.

Deficiëntietoets I: Aanmelden is helaas niet meer mogelijk

Toetsdagen

Dinsdag 28 februari 2017 (toets)
Dinsdag 14 maart 2017 (herkansing)

Toetstijd

18.00-21.30 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

maandag 16 januari 2017

Deficiëntietoets II

Toetsdagen 

Dinsdag 18 juli 2017 (toets)
Donderdag 3 augustus 2017 (herkansing)

Toetstijd

18.00-21.30 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

zondag 28 mei 2017 

 

Toets

 • 2,5 uur.

Het examen toetst:

 • natuurlijke getallen, breuken, decimale getallen en procenten
 • rekenen met letters (algebra)
 • machten en wortels
 • vergelijkingen en functies: eerste- en tweedegraads, exponentiële functies en gebroken functies
 • inleiding statistiek en de normale verdeling.

Toetsvorm

Open vragen.

Bereid je zelfstandig voor met:

 • Wiswijs / Auteurs: Fred Pach en Hans Wisbrun
  Uitgeverij Noordhoff / ISBN: 9789001788537 / € 64,75
 • Voor het onderdeel statistiek is een syllabus beschikbaar.

Voorbeeldexamen

Een voorbeeldexamen is beschikbaar.

Je bent geslaagd voor de toets bij minimaal een 6.

 • Het gebruik van een (grafische) rekenmachine is toegestaan.
 • Het gebruik van een rekenmachine op een telefoon is niet toegestaan.

Heb je recht op examentijdverlenging in verband met een functiebeperking? Stuur dan een kopie van de verklaring van een erkend professional mee met je aanmelding.

Kosten

€ 75,-, inclusief één herkansing
Maak dit bedrag over op:
NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam
Onder vermelding van KP230102, deficiëntietoets Wiskunde A en voor- en achternaam kandidaat.

Aanmelden

Bij je digitale aanmelding stuur je mee:

 • Een betaalbewijs
 • Een kopie legitimatiebewijs

 

Aanmelden Deficiëntietoets Wiskunde A

 • Annuleer je vóór de uiterste aan- en afmelddatum, dan zal het inschrijfgeld worden teruggestort, onder aftrek van €25,- administratiekosten.
 • Annuleer je na deze datum, dan krijg je geen geld terug.

 • Deelname aan de Studiekeuzecheck is verplicht voor alle voltijd opleidingen
 • Aanmelden voor de deficiëntietoets Wiskunde A staat los van inschrijving voor de HvA-opleiding

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 10 oktober 2017