Hogeschool van Amsterdam

Deficiëntietoets M & O

Met de deficiëntietoets Management & Organisatie werk je je deficiëntie weg, als Management & Organisatie ontbreekt in je havo- of vwo-profiel.

 • Voor aankomende HvA-studenten die geen Management & Organisatie in het havo- of vwo-profiel hebben, maar willen starten met een opleiding waarbij Management & Organisatie een toelatingseis is (deficiënt).

 • De toetsdata en tijden zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • Elke onvoldoende mag éénmaal kosteloos herkanst worden, uitsluitend op het aangegeven herkansingsmoment in dezelfde maand.
 • Ongeveer 5 werkdagen voor aanvang van de toets ontvang je per e-mail een uitnodiging met daarin alle benodigde informatie.

Deficiëntietoets I 

Toetsdagen Dinsdag 13 maart 2018 (toets)
Donderdag 22 maart 2018 (herkansing)
Tijden

18.00 – 20.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

Zondag 21 januari 2018

Deficiëntietoets II

Toetsdagen 

Dinsdag 17 juli 2018 (toets)
Donderdag 26 juli 2018 (herkansing)

Toetstijd

Toets: 18.00 – 20.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

Zondag 10 juni 2018

Toets

 • 2 uur

Het examen toetst cijfermatig inzicht en economische berekeningen. Economische begrippen moet je kennen in de context van de (cijfermatige) opgaven. De toets behandelt alle hoofdstukken uit de syllabus Management & Organisatie (zie onder 'voorbereiden'):

 • basisberekeningen en de calculator
 • procenten
 • interestberekeningen
 • gemiddelden
 • kosten
 • directe en indirecte kosten
 • kosten en kostprijs
 • kosten en resultaat
 • financieel plan deel 1
 • financieel plan deel 2
 • kengetallen

Let op: Gebruik een syllabus die na september 2014 is afgegeven. 

40 meerkeuzevragen

 • Syllabus Management & Organisatie (zelf aanschaffen voor aanvang van de cursus)

Kosten € 29,50

De syllabus is te koop bij:
Studystore Fraijlemaborg
Fraijlemaborg 133
1102 CV Amsterdam
Tel: 088-2030318
e-mail: hes.amsterdam@studystore.nl

Via internet/thuisbezorging
www.studystore.nl
Maak de volgende keuzes:
Hogeschool van Amsterdam
2017-2018
Faculteit Business en Economie
Management & Organisatie Syllabus DEM 21+-toets
Syllabus Management en Organisatie

Voorbeeldexamen

Een voorbeeldexamen is beschikbaar.

Je bent geslaagd voor deze toets bij minimaal een 6.

 • Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan.
 • Het gebruik van een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

Heb je recht op examentijdverlenging in verband met een functiebeperking? Stuur dan een kopie van de verklaring van een erkend professional mee met je aanmelding.

Kosten en betaling

€ 75,-, inclusief één herkansing
Maak dit bedrag over op:
NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam
Onder vermelding van KP230102, deficiëntietoets Management & Organisatie en voor- en achternaam kandidaat

Aanmelden

Bij je digitale aanmelding stuur je mee:

 • Een betaalbewijs
 • Een kopie legitimatiebewijs

 • Annuleer je vóór de uiterste aan- en afmelddatum, dan wordt het inschrijfgeld teruggestort, onder aftrek van €25,- administratiekosten.
 • Annuleer je na deze datum, dan krijg je geen geld terug.

 • Deelname aan de Studiekeuzecheck is verplicht voor alle voltijd opleidingen
 • Aanmelden voor de deficiëntietoets Management & Organisatie staat los van inschrijving voor de HvA-opleiding

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 10 oktober 2017