Hogeschool van Amsterdam

Deficiëntie- en opfriscursus Management & Organisatie

Met de deficiëntiecursus Management & Organisatie fris je je kennis van Management & Organisatie op, of werk je je deficiëntie weg.

 • Voor aankomende HvA-studenten die hun kennis van Management & Organisatie willen opfrissen.
 • Voor aankomende HvA-studenten die geen Management & Organisatie in het havo- of vwo-profiel hebben, maar willen starten met een opleiding waarbij Management & Organisatie een toelatingseis is (deficiënt).

 • Minimaal aantal deelnemers per cursus: 15
 • De lesdata zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • Cursus is inclusief afsluitende toets en eventuele herkansing.
 • Minimaal 5 werkdagen voor de start van de cursus ontvang je per e-mail alle benodigde informatie.

Deficiëntiecursus I 

Lesdagen 

Donderdag 2 februari 2017
Donderdag 9 februari 2017
Donderdag 16 februari 2017
Donderdag 23 februari 2017
Donderdag 2 maart 2017
Maandag 6 maart 2017 (TOETS)
Dinsdag 21 maart 2017 (HERKANSING)

Lestijden

18.00 – 21.00 uur
Toetstijden zijn van 18.00-20.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

Zondag 15 januari 2017

Deficiëntiecursus II

Lesdagen 

Maandag 26 juni 2017
Donderdag 29 juni 2017
Maandag 3 juli 2017
Donderdag 6 juli 2017
Maandag 10 juli 2017
Maandag 17 juli 2017 (TOETS)
Donderdag 27 juli 2017 (HERKANSING)

Lestijden

18.00 – 21.00 uur
Toetstijden zijn van 18.00-20.00 uur

Uiterste aan-
en afmelddatum

VOL

Inhoud cursus

 • basisberekeningen en de calculator;
 • procenten;
 • interestberekeningen;
 • gemiddelden;
 • kosten;
 • directe- en indirecte kosten;
 • kosten en kostprijs en kosten en resultaat;
 • financieel plan deel 1;
 • financieel plan deel 2;
 • kengetallen.

Toets

 • De toets gaat over cijfermatig inzicht en economische berekeningen. Economische begrippen moet je kennen in de context van de (cijfermatige) opgaven.
 • De toets bestaat uit 40 meerkeuzevragen.
 • Het gebruik van een rekenmachine is toegestaan.
 •  Het gebruik van een grafische rekenmachine is niet toegestaan.
 • Herkansen is alleen mogelijk op de datum zoals aangegeven in het overzicht van je cursus.

Materiaal

 • Syllabus Management & Organisatie (zelf aanschaffen voor aanvang cursus)

Kosten € 29,50

De syllabus is te koop bij:
Studystore Fraijlemaborg
Fraijlemaborg 133
1102 CV Amsterdam
Tel: 088-2030318
e-mail: hes.amsterdam@studystore.nl

Via internet/thuisbezorging
www.studystore.nl
Maak de volgende keuzes:
Hogeschool van Amsterdam
2016-2017
Faculteit Business en Economie
Management & Organisatie Syllabus DEM 21+-toets
Syllabus Management en Organisatie

 

 • Totale studiebelasting: 53 uur. 15 contacturen en 38 zelfstudie.

Heb je recht op examentijdverlenging in verband met een functiebeperking? Stuur dan een kopie van de verklaring van een erkend professional mee met je aanmelding.

Kosten en betaling

€ 250,-
Maak dit bedrag over op:
NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam
Onder vermelding van KP230102, deficiëntiecursus Management & Organisatie en voor- en achternaam kandidaat

Aanmelding

Bij je digitale aanmelding stuur je mee:

 • Een betaalbewijs
 • Een kopie legitimatiebewijs


Je kunt je niet meer aanmelden. Deficiëntiecursus II is vol.

 • Annuleren is alleen mogelijk tot de afmelddatum. Als je daarna je aanmelding intrekt, brengen wij 50% van de kosten in rekening.
 • Na aanvang van de cursus is geen restitutie meer mogelijk. Ook niet gedeeltelijk.
 • Bij annulering van de cursus vanwege onvoldoende kandidaten, wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

 • Deelname aan de  Studiekeuzecheck is verplicht
 • Aanmelden voor de cursus Management & Organisatie staat los van inschrijving voor de HvA-opleiding

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 10 juli 2017