Hogeschool van Amsterdam

Wanneer

Wanneer maak ik de vaktoets(en) en de taaltoets(en)?

Heb je de vaktoets(en) behaald? Dan pas maak je de taaltoets(en), uitsluitend op het eerstvolgende taaltoetsmoment uit het rooster. Je wordt hiervoor automatisch uitgenodigd per e-mail.

Heb je de vaktoets(en) of taaltoets(en) niet behaald? Elke onvoldoende (lager dan een 6) mag éénmaal herkanst worden, uitsluitend op het eerstvolgende vaktoets- of taaltoetsmoment. Je wordt hiervoor automatisch uitgenodigd per e-mail.

Let op: ondanks het grote aantal toetsmomenten zijn er 4 data (instapmomenten) waar je je voor kunt inschrijven om het 21+-toelatingsonderzoek af te kunnen ronden. Het gaat hierbij om:

Instapmoment Datum Uiterste aanmelddatum Met welke data moet ik rekening houden?
1. zaterdag 18 november 2017 7 november 2017 zie schema
2. zaterdag 6 januari 2018 17 december 2017 zie schema
3. zaterdag 10 maart 2018 11 februari 2018 zie schema
4. zaterdag 21 april 2018 25 maart 2018 zie schema

Examenrooster Vaktoetsen 2017-2018 

Instapmoment Data Tijd Uiterlijke aan- en afmelddatum
1. zaterdag 18 november 2017 nader te bepalen 7 november 2017
2. zaterdag 6 januari 2018 nader te bepalen 17 december 2017
3. zaterdag 10 maart 2018 nader te bepalen 11 februari 2018
4. zaterdag 21 april 2018 nader te bepalen 25 maart 2018
Geen instapmoment zaterdag 9 juni 2018 nader te bepalen Niet van toepassing

 

Examenrooster taaltoetsen 2017-2018

Data Tijd Taaltoets
Vrijdag 5 januari 2018 Nader te bepalen Engels
Zaterdag 6 januari 2018 Nader te bepalen Nederlands 
Vrijdag 9 maart 2018 Nader te bepalen Engels
Zaterdag 10 maart 2018 Nader te bepalen Nederlands
Vrijdag 20 april 2018  Nader te bepalen Engels
Zaterdag 21 april 2018 Nader te bepalen Nederlands
Vrijdag 8 juni 2018 Nader te bepalen Engels
Zaterdag 9 juni 2018 Nader te bepalen Nederlands
Donderdag 12 juli 2018 Nader te bepalen Engels
Vrijdag 13 juli 2018 Nader te bepalen Nederlands
Donderdag 9 augustus 2018 Nader te bepalen Engels
Vrijdag 10 augustus 2018 Nader te bepalen Nederlands

 

Gepubliceerd door  Studentenzaken 19 januari 2018