Hogeschool van Amsterdam

Resultaten

Vaktoets

Je bent geslaagd bij een 6 of hoger*

Taaltoets Nederlands

Je bent geslaagd bij een 6 of hoger per onderdeel

Taaltoets Engels

Je bent geslaagd als je gemiddeld een 6 of hoger haalt

*Let op, bij de vaktoets voor Leraar Engels geldt dat je geslaagd bent bij een 6 of hoger per onderdeel.

Elke onvoldoende mag je éénmaal herkansen en alleen uitsluitend op het eerstvolgende vaktoets of taaltoets moment en als je in ieder geval aanwezig bent geweest bij de eerste toets. (Je wordt hier automatisch voor uitgenodigd en er zijn geen extra kosten aan verbonden).

Let op, voor onderstaande toetsen geldt:

Vaktoets Leraar Engels

Haal je één onderdeel niet, dan moet je beide onderdelen herkansen.

Taaltoets Nederlands

Haal je één onderdeel niet, dan moet je beide onderdelen herkansen.

Taaltoets Engels

Is je gemiddelde lager dan een 6 dan moet je, ongeacht de hoogte van de deelcijfers, beide onderdelen herkansen. 

*Je wordt hier automatisch voor uitgenodigd en er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Dan is je lopende 21+-toelatingsonderzoek in principe voorbij, tenzij je nog op tijd bent om je in te schrijven voor het volgende instapmoment.

Let op: je mag je niet meer dan 2x inschrijven voor het 21+-toelatingsonderzoek tijdens hetzelfde studiejaar.

Voor je tweede inschrijving betaal je weer het volledige examenbedrag à €150, ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen.

 

Je ontvangt van ons uiterlijk 10 werkdagen na het maken van de toets(en) een mail met daarin de uitslag. Hierin zal ook vermeld worden wat de volgende stap zal/kan zijn (wanneer mogelijk).

Als je bent geslaagd voor het 21+-toelatingsonderzoek, ontvang je per post een ‘Verklaring van Toelaatbaarheid’ voor de door jou gekozen opleiding. Een scan van deze verklaring sturen wij ook naar de studentenadministratie van de opleiding van je keuze. Dit hoef je zelf niet meer te doen. 

De geldigheid van de resultaten van de afzonderlijke vak- en taaltoets(en) zijn als volgt:

Vaktoets

Los behaalde vaktoets(en) resultaten van een 6 of hoger blijven geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.

Taaltoets Nederlands

Om je resultaat te behouden voor het onderdeel Nederlands moet je voor beide onderdelen een 6 of hoger behalen en dit resultaat geldt dan alleen binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt. 

Taaltoets Engels

Alleen het gemiddelde cijfer van een 6 of hoger kun je meenemen naar een volgend toetsmoment en is alleen geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.

Wanneer je geslaagd bent voor het 21 +-toelatingsonderzoek is de Verklaring van Toelaatbaarheid 2 studiejaren geldig, te weten in:

  • studiejaar 2017-2018 en
  • studiejaar 2018-2019.

Voor de februari-instroom, indien van toepassing, is de verklaring geldig voor:

  • studiejaar 2016-2017;
  • studiejaar 2017-2018 en
  • studiejaar 2018-2019.

Na ieder toetsmoment is er één inzagemoment.

De datum van dit inzagemoment staat in de uitnodiging voor de toetsen en in de mail met de behaalde toetsresultaten. Je kunt de toets uitsluitend op onze locatie inzien, er worden geen kopieën verstrekt. De inzage wordt uitsluitend verleend aan de deelnemende kandidaat. 

Wil je een verzoek of opmerking indienen, dan kun je dat per e-mail doen bij Dienst Studentenzaken, toelatingstoets@hva.nl.

Is er daarna nog reden voor bezwaar?

Je kunt tegen het resultaat van het 21 +-toelatingsonderzoek beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Je moet dit doen binnen zes weken nadat de uitslag van de 21+-toelatingstoets bekend is gemaakt. Op de pagina van het Loket Bezwaar en Beroep kun je lezen waaraan het bezwaarschrift moet voldoen.

Ongeveer 7 werkdagen na het toetsmoment ontvang je een e-mail met inloggegevens voor de website waar je de uitslag kunt bekijken. Heb je na deze periode nog niets ontvangen, kijk dan even in de spambox van je e-mailaccount. Het kan zijn dat de e-mail daar terecht is gekomen.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 6 februari 2017