Hogeschool van Amsterdam

Resultaten

Vaktoets

Je bent geslaagd bij een 6 of hoger*

Taaltoets Nederlands

Je bent geslaagd bij een 6 of hoger per onderdeel

Taaltoets Engels

Je bent geslaagd als je gemiddeld een 6 of hoger haalt

*Let op, bij de vaktoets voor Leraar Engels geldt dat je geslaagd bent bij een 6 of hoger per onderdeel.

Elke onvoldoende mag je éénmaal herkansen en uitsluitend op het eerstvolgende vaktoets- of taaltoetsmoment (je wordt hier automatisch voor uitgenodigd en er zijn geen extra kosten aan verbonden). De voorwaarde voor herkansen is dat je wel aanwezig bent geweest bij het eerste toetsmoment.

Let op, voor onderstaande toetsen geldt:

Vaktoets Leraar Engels

haal je één onderdeel niet, dan moet je beide onderdelen herkansen.

Taaltoets Nederlands

haal je één onderdeel niet, dan moet je beide onderdelen herkansen.

Taaltoets Engels

Is je gemiddelde lager dan een 6 dan moet je, ongeacht de hoogte van de deelcijfers, beide onderdelen herkansen.

Dan is je lopende 21+-toelatingsonderzoek in principe voorbij, tenzij de aanmelddatum voor het volgende instapmoment nog niet geweest is.

Let op: je mag je niet meer dan 2 keer inschrijven voor het 21+-toelatingsonderzoek tijdens hetzelfde studiejaar. Als je je voor een tweede keer inschrijft, betaal je weer het volledige examenbedrag à €175,00 ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen.

Heb je je ingeschreven voor de opleiding (Leraar) Pedagogiek? Dan mag je je maar één keer inschrijven voor het 21+-toelatingsonderzoek tijdens hetzelfde studiejaar.

Je ontvangt uiterlijk 10 werkdagen na het maken van de toets(en) een mail met daarin de resultaten. Hierin zal ook vermeld worden wat de volgende stap zal zijn (wanneer mogelijk).

Als je bent geslaagd voor het 21+-toelatingsonderzoek, ontvang je per post een ‘Verklaring van Toelaatbaarheid’ voor de door jou gekozen opleiding. Een scan van deze verklaring sturen wij naar de studentenadministratie van de opleiding van je keuze. Dit hoef je niet zelf te doen.

De geldigheid van de resultaten van de afzonderlijke vak- en taaltoets(en) zijn als volgt:

Vaktoets

Los behaald vaktoetsresultaat van een 6 of hoger blijft geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.

Taaltoets Nederlands

Om je resultaat te behouden voor het onderdeel Nederlands moet je voor beide onderdelen een 6 of hoger behalen. Dit resultaat geldt alleen binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.

Taaltoets Engels

Alleen het gemiddelde cijfer van een 6 of hoger kun je meenemen naar een volgend toetsmoment en is alleen geldig binnen het studiejaar waarin je toelatingsonderzoek plaatsvindt.

Wanneer je geslaagd bent voor het 21 +-toelatingsonderzoek is de Verklaring van Toelaatbaarheid 2 studiejaren geldig, te weten in:

  • studiejaar 2018-2019 en
  • studiejaar 2019-2020.

Voor de februari-instroom, indien van toepassing, is de Verklaring van Toelaatbaarheid geldig voor:

  • studiejaar 2017-2018;
  • studiejaar 2018-2019 en
  • studiejaar 2019-2020.

Na ieder toetsmoment is er één inzagemoment.

De datum van dit inzagemoment staat in de uitnodigingsmail voor de toetsen en in de mail met de behaalde toetsresultaten. Je kunt de toets(en) uitsluitend op onze locatie inzien, er worden geen kopieën verstrekt. De inzage wordt uitsluitend verleend aan de deelnemende kandidaat.

Wil je een verzoek of opmerking indienen, dan kun je dat per e-mail doen bij Dienst Studentenzaken, toelatingstoets@hva.nl.

Is er daarna nog reden voor bezwaar?

Je kunt tegen het resultaat van het 21-+-toelatingsonderzoek beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Je moet dit doen binnen zes weken nadat de uitslag van het 21+-toelatingsonderzoek bekend is gemaakt. Op de pagina van het Loket Bezwaar en Beroep kun je lezen waaraan het bezwaarschrift moet voldoen.

Ongeveer 10 werkdagen na het toetsmoment ontvang je een e-mail met inloggegevens voor de website waar je de uitslag kunt bekijken. Heb je na deze periode nog niets ontvangen, kijk dan even in de spambox van je e-mailaccount. Het kan zijn dat de e-mail daar terecht is gekomen.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 4 mei 2018