Hogeschool van Amsterdam

Deeltijd extra toetsmoment

Wil jij gaan beginnen met een HvA-opleiding maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo 4-diploma? Op grond van je leeftijd kun je een toelatingsexamen maken: het 21+-toelatingsonderzoek (colloquium doctum). Op 8 juli 2017 wordt nog een extra toetsmoment gehouden ALLEEN voor deeltijdkandidaten. Aanmelden hiervoor is niet meer mogelijk.

Hoe werkt het 21+-toelatingsonderzoek?

Je maakt het 21 +-toelatingsonderzoek in twee etappes.

Tijdens de eerste ronde maak je de vaktoets(en). Behaal je deze dan maak je in de tweede ronde de taaltoets(en). Welke vak- en taaltoetsen je moet maken vind je op de opleidingspagina van jouw opleiding via het linkermenu onder Praktische zaken > Toelatingseisen >21 +-toelatingsonderzoek.

Bij het behalen van alle toetsen ontvang je een Verklaring van Toelaatbaarheid voor de door jou gekozen opleiding.

Deelname aan het 21 +-toelatingsonderzoek geeft geen vrijstelling voor de Studiekeuzecheck

Deelname aan het 21 +-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Zie de opleidingspagina voor de deadline van inschrijving en de procedure.

Voor wie?

Het 21 +-toelatingsonderzoek (colloquium doctum) is bestemd voor aankomende HvA-studenten van 21 jaar of ouder die niet beschikken over een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. Voorwaarde is dat je op 1 oktober* van het jaar dat je gaat studeren 21 jaar of ouder bent.   
*= voor een opleiding met februari-instroom geldt 1 februari.
 

Op 8 juli 2017 maak je de vaktoets(en).

Heb je de vaktoets(en) behaald? Dan pas maak je de taaltoets(en) op 11 en/of 12 augustus 2017. Je wordt hiervoor automatisch uitgenodigd per e-mail.

Bij dit instapmoment is het niet mogelijk om bij een onvoldoende resultaat te herkansen. 
 

Examenrooster

Instapmoment Data Tijd Vak Uiterlijke aan- en afmelddatum
1. Zaterdag 8 juli 2017 Nader te bepalen Vaktoets(en) 19 juni 2017
Geen instapmoment Vrijdag 11 augustus 2017 Nader te bepalen Taaltoets Engels Niet van toepassing
Geen instapmoment Zaterdag 12 augustus 2017 Nader te bepalen Taaltoets Nederlands Niet van toepassing

 

Wanneer ben ik geslaagd voor een toets?
 

Vaktoets Je bent geslaagd bij een 6 of hoger*
Taaltoets Nederlands Je bent geslaagd bij een 6 of hoger per onderdeel
Taaltoets Engels  Je bent geslaagd als je gemiddeld een 6 of hoger haalt

*Let op, bij de vaktoets voor Leraar Engels geldt dat je geslaagd bent bij een 6 of hoger per onderdeel


Wanneer mag ik herkansen?

Bij dit instapmoment is het niet mogelijk om te herkansen.


En als ik de toets niet behaald heb?

Dan is je lopende 21+-toelatingsonderzoek voorbij.


Hoe krijg ik de uitslag?

Je ontvangt van ons uiterlijk 10 werkdagen na het maken van de toets(en) een mail met daarin de uitslag. Hierin zal ook vermeld worden wat de volgende stap zal/kan zijn (wanneer mogelijk).

Als je bent geslaagd voor het 21+-toelatingsonderzoek, ontvang je per post een ‘Verklaring van Toelaatbaarheid’ voor de door jou gekozen opleiding. Een scan van deze verklaring sturen wij ook naar de studentenadministratie van de opleiding van je keuze. Dit hoef je zelf niet meer te doen. 


Hoe lang is mijn resultaat geldig?

De geldigheid van de resultaten van de afzonderlijke vak- en taaltoets(en) zijn als volgt:

Als je een toets niet behaald dan vervallen ook de onderdelen die je met een voldoende hebt afgerond.

Wanneer je geslaagd bent voor het 21+-toelatingsonderzoek is de Verklaring van Toelaatbaarheid 2 studiejaren geldig, te weten in:

  • studiejaar 2017-2018 en
  • studiejaar 2018-2019;

Voor de februari-instroom, indien van toepassing, is de verklaring geldig voor:

  • studiejaar 2016-2017 en
  • studiejaar 2017-2018 en
  • studiejaar 2018-2019;


Kan ik mijn examen inzien?

Na ieder toetsmoment is er één inzagemoment.

De datum van dit inzagemoment staat in de uitnodiging voor de toetsen en in de mail met de behaalde toetsresultaten. Je kunt de toets uitsluitend op onze locatie inzien, er worden geen kopieën verstrekt. De inzage wordt uitsluitend verleend aan de deelnemende kandidaat. 


Wat als ik het niet eens ben met de uitslag?

Wil je een verzoek of opmerking indienen, dan kun je dat per e-mail doen bij Dienst Studentenzaken, toelatingstoets@hva.nl


Is er daarna nog reden voor bezwaar?

Je kunt tegen het resultaat van het 21 +-toelatingsonderzoek beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Je moet dit doen binnen zes weken nadat de uitslag van de 21+-toelatingstoets bekend is gemaakt. Op de pagina van het Loket Bezwaar en Beroep kun je lezen waaraan het bezwaarschrift moet voldoen.

Hoe meld ik me aan?

Je meldt je aan via ons digitale aanmeldformulier (zie rechts op de pagina). Je aanmelding wordt alleen verwerkt als alle verplichte velden zijn ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Alle correspondentie gaat via de e-mail. Zorg er dus voor dat je je e-mailadres foutloos invoert.

Als je digitale aanmelding goed is afgerond ontvang je een automatische ontvangstbevestiging. Dit is niet de bevestiging van inschrijving. Deze bevestiging van inschrijving ontvang je in een aparte e-mail. Dienst Studentenzaken neemt binnen vijf werkdagen contact op bij eventuele onduidelijkheden.

Je ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor het geselecteerde toetsmoment een uitnodiging. Hierin staan de toetstijden, de locatie en overige informatie die voor jou van belang is. Lees deze dan ook altijd goed door. Heb je de mail niet ontvangen? Controleer eerst je spamberichten, de uitnodiging is een groepsmail en kan als spam gezien worden.

Heb je geen uitnodiging ontvangen? Neem dan uiterlijk 4 werkdagen vóór het toetsmoment contact met ons op via toelatingstoets@hva.nl of bel 020-599 54 22 (bereikbaar van 09.30 – 16.00 uur)

Aanmelding opleiding

Je aanmelding voor het 21 +-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Je aanmelding voor de opleiding moet je zelf op tijd regelen via Studielink. Op de website van de HvA vind je meer informatie over de aanmeldprocedure.  


Wat kost het 21+-toelatingsonderzoek?

Het 21+-toelatingsonderzoek kost € 100,-. Dit is ongeacht de hoeveelheid te maken toetsen* (ook bij gedeeltelijke vrijstelling).

*Los behaalde vaktoets- en/of taaltoetsresultaten van een 6 of hoger vervallen bij het niet behalen van een onderdeel.


Hoe kan ik betalen?

Je kunt betalen via iDEAL, creditcard (Mastercard en Visa, 3,77% extra kosten) of een bankoverschrijving. Let op: bij een bankoverschrijving moeten de deelnamekosten betaald zijn voordat je je aanmeldt voor het 21+-toelatingsonderzoek. NL52DEUT0428925111 t.n.v. Hogeschool van Amsterdam onder vermelding van: kp 230102, 21+ en jouw voor- en achternaam.

Bij tabblad: Wat stuur ik mee met mijn aanmelding:

  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning of een buitenlands paspoort).
  • Alleen als je gebruik maakt van de mogelijk van een bankoverschrijving: Bewijs van betaling (dit kan bijvoorbeeld een printscreen zijn).


Kan ik mijn toetsdatum wijzigen of annuleren?

Toets Annuleren

Doe je dit voor de uiterste aan- en afmelddatum dan zal het inschrijfgeld worden teruggestort, onder aftrek van € 50,- administratiekosten. Annuleer je na de uiterste aan- en afmelddatum dan is het alleen mogelijk om tot restitutie over te gaan als wij documentatie ontvangen dat er sprake is/is geweest van een onvoorziene, bijzondere omstandigheid. Dienst Studentenzaken zal deze documentatie heeft beoordelen en bepalen of het volstaat voor terugbetaling (onder aftrek van € 50,- administratiekosten). Dit kan via het volgende e-mailadres: toelatingstoets@hva.nl

Toetsdatum Wijzigen

Dit zijn de laatste toetsdata. Het is dan ook niet mogelijk het toetsdatum te wijzigen. 

 

Ik hoef geen vaktoets te maken op het 21+-toelatingsonderzoek, wanneer maak ik de taaltoets(en)?

Je maakt de taaltoets(en) op 11 en/of 12 augsutus 2017.


Ik heb een functiebeperking. Houden jullie daar rekening mee?

Heb je een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, dan kun je in aanmerking komen voor examentijdverlenging. Stuur een kopie van een verklaring van een erkend professional mee, eventueel inclusief rapport, bij het digitale aanmeldformulier. Je ontvangt bericht over je verzoek tot examentijdverlenging.

Let op: dit moet vóór de uiterlijke aanmeld-, afmelddatum geregeld zijn. Op de toetsdag zelf kun je geen examentijdverlenging regelen. Als je verzoek wordt ingewilligd dan ontvang je een uitnodiging met aangepaste examentijden.

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen?

Je krijgt alleen vrijstellingen als je een havo-of vwo deelcertificaat hebt van de vakken die getoetst worden. Je kunt vrijstelling voor onderdelen van het examen alleen aanvragen door een gewaarmerkt kopie van dit deelcertificaat en je eindcijferlijst met je aanmelding mee te sturen. Deze documenten moet je uploaden bij het digitale aanmeldformulier.

Een certificaat Staatsexamen NT2-programma II (= alle vier de onderdelen behaald) geeft vrijstelling voor het 21+-toelatingsexamen Nederlands.

Dienst Studentenzaken bepaalt of het bewijs voldoet.

Kan ik volledige vrijstelling krijgen?

Heb je havo- of vwo-deelcertificaten voor alle onderdelen en voldoe je aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kun je een volledige vrijstelling voor het 21+-toelatingsonderzoek aanvragen. Dit doe je via het digitale aanmeldformulier. Je betaalt dan alleen €50,- aan administratiekosten (kan alleen via bankoverschrijving). Zie voor de betalingsprocedure het onderdeel “Hoe kan ik betalen?”.

Ik wil aan een andere studie beginnen. Kan ik een nieuwe verklaring van toelaatbaarheid aanvragen?

Je bent geslaagd voor een 21+-toelatingsonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Nu wil je een andere opleiding volgen van hetzelfde interessegebied.

Een nieuwe verklaring wordt alleen afgegeven, als je voor het 21+-toelatingsonderzoek geslaagd bent voor dezelfde onderdelen die gelden als toelatingseis voor je nieuwe studiekeuze binnen hetzelfde interessegebied. (Voor de onderdelen kun je de opleidingspagina raadplegen onder Toelatingseisen/21+-toelatingsonderzoek).

Is je Verklaring van Toelaatbaarheid nog geldig voor het gewenste studiejaar, en komen de examendelen overeen, dan kun je een nieuwe Verklaring aanvragen via het digitale aanmeldformulier. Kies hierbij de optie “volledige vrijstelling.

Voeg een kopie van de eerder verstrekte verklaring toe, en een kopie van je geldig ID.

Je betaalt  alleen €50,- aan administratiekosten (kan alleen via bankoverschrijving). Zie voor de betalingsprocedure het onderdeel “Hoe kan ik betalen?”.

Voorwaarden

Heb je op de opleidingspagina gelezen welke onderdelen er voor je nieuwe studiekeuze getoetst worden op het 21+-toelatingsonderzoek en denk je in aanmerking te komen voor een nieuwe verklaring? Het is geen garantie voor aanname bij de opleiding als er bij de opleiding nog een aanvullende procedure is een intakegesprek of fysieke toelatingseisen.) Informeer naar aanvullende toelatingseisen bij de opleiding die je wilt gaan volgen, kijk op www.hva.nl of bel met studievoorlichting 020 – 5951405

De Verklaring van Toelaatbaarheid kan niet verlengd worden met de nieuwe aanvraag. De geldigheidsduur van de originele afgifte blijft van toepassing. Een Verklaring van Toelaatbaarheid is geldig voor twee opeenvolgende studiejaren, gerekend vanaf de afgiftedatum. Is je verklaring niet langer geldig dan zal je een nieuw 21+-toelatingsonderzoek af moeten leggen.

Een aanvraag voor een nieuwe studiekeuze kun je aanvragen tot 1 januari voor de februari instroom en tot 1 augustus voor de septemberinstroom van het studiejaar waarin je wilt beginnen.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 10 oktober 2017