Hogeschool van Amsterdam

21+-Toelatingsonderzoek

Wil jij gaan beginnen met een HvA-opleiding maar beschik je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma? Op grond van je leeftijd kun je het 21+-toelatingsonderzoek doen (colloquium doctum).

De eerstvolgende gelegenheid om te starten met het 21+-toelatingsonderzoek is 22 april 2017 (inschrijving is mogelijk tot 26 maart 2017). 

Er zal op 8 juli nog een extra toetsmoment gehouden worden alleen voor deeltijdkandidaten. Op dit moment kun je je hier nog niet voor aanmelden. Wij verwachten dat dit op zeer korte termijn mogelijk zal zijn. 

Je maakt het 21 +-toelatingsonderzoek in twee etappes.

Tijdens de eerste ronde maak je de vaktoets(en). Behaal je deze dan maak je in de tweede ronde de taaltoets(en). Welke vak- en taaltoetsen je moet maken vind je op de opleidingspagina van jouw opleiding via het linkermenu onder Praktische zaken > Toelatingseisen >21 +-toelatingsonderzoek.

Bij het behalen van alle toetsen ontvang je een Verklaring van Toelaatbaarheid voor de door jou gekozen opleiding.

Deelname aan het 21 +-toelatingsonderzoek geeft geen vrijstelling voor de Studiekeuzecheck

Deelname aan het 21 +-toelatingsonderzoek staat los van je aanmelding voor de opleiding. Zie de opleidingspagina voor de deadline van inschrijving en de procedure.

Het 21 +-toelatingsonderzoek (colloquium doctum) is bestemd voor aankomende HvA-studenten van 21 jaar of ouder die niet beschikken over een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. Voorwaarde is dat je op 1 oktober* van het jaar dat je gaat studeren 21 jaar of ouder bent.   
*= voor een opleiding met februari-instroom geldt 1 februari.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 10 april 2017