Hogeschool van Amsterdam

Jaarrooster

Het studiejaar bij de HvA is onderverdeeld in vijf blokken met onderwijsactiviteiten.

In het rooster hieronder zijn deze blokken, de HvA brede verplichte vrije dagen en lesvrije periodes die voor alle opleidingen gelden opgenomen.

De overige lesvrije periodes zijn niet HvA breed geregeld en kun je navragen bij de opleiding.

2016-2017
 

Eerste blok 05-09-2016 tot 13-11-2016
Tweede blok 14-11-2016 tot 05-02-2017
Geen onderwijsactiviteiten: Kerstreces * 24-12-2016 tot 08-01-2017
Derde blok 06-02-2017 tot 15-04-2017
Vierde blok 18-04-2017 tot 09-07-2017
Geen onderwijsactiviteiten: Goede Vrijdag 14-04-2017
  2e Paasdag 17-04-2017
Geen onderwijsactiviteiten: Meireces 22-04-2017 tot 30-04-2017
Bevrijdingsdag 05-05-2017
Hemelvaart 25-05-2017
Verplichte vrije dag 26-05-2017
2e Pinksterdag 05-06-2017
Vijfde blok   10-07-2017 tot 03-09-2017

 

* Let op: de situatie voor het deeltijdonderwijs wijkt af van het voltijdonderwijs. Het kerstreces voor deeltijd begint op 25 december. Op zaterdag wordt er nog les gegeven.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 13 december 2016