Hogeschool van Amsterdam

Het Topsportbegeleidingsteam

SchaatsenJCU

Binnen de HvA is een vijftal opleidingen waarbij het topsport beleid nog iets verder is uitgewerkt. Dit zijn opleidingen waar al meerdere topsporters studeren of waarvan topsporters hebben aangegeven graag te willen studeren. Een aantal van deze opleidingen heeft al een bestaand topsportbeleid.

 Om welke opleidingen gaat het?

Wat wordt er extra geboden?

Er is een topsportbegeleidingsteam (TBT), bestaande uit een topsportcoördinator/begeleider, studiecoach, inhoudsdeskundige, decaan, een lid van de examencommissie en de TAA. Dit team onderhoudt zeer korte lijnen, zodat knelpunten in de combinatie topsport en studie snel herkend, erkend en opgelost worden.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 1 december 2015

Iedere topsporter bij de HvA heeft het recht om de studie te volgen van zijn of haar keuze en deze te combineren met topsport

Dennis van Vlaanderen - Programma Manager TAA -