Hogeschool van Amsterdam

Samenwerkingspartners

HJS werkt samen met de volgende partners:

Dynamo is actief in Amsterdam-Oost en organiseert voor buurtbewoners workshops (Belasting en Kwijtschelding) en themamiddagen  (Toeslagen Belastingdienst, DigiD en Beslag op uw inkomen).

Dynamo stimuleert buurtbewoners zodoende om zelf actief deel te nemen aan de samenleving. HJS-medewerkers zijn ook aanwezig tijdens deze workshops en themamiddagen om de buurtbewoners van dienst te zijn.

Contact

Dynamo
’s Gravesandeplein 19
1090 EA Amsterdam
Postbus 93500
020 462 0300
E-mail: info@dynamo-amsterdam.nl
Zie ook: www.dynamo-amsterdam.nl

Civic Amsterdam is er voor de bewoners van Amsterdam-Oost. Civic biedt ondersteuning, advies en informatie bij problemen die betrekking hebben op:

 • arbeidsomstandigheden
 • werkloosheid
 • mishandeling
 • ziekte en/of lichamelijke en/of verstandelijke beperking
 • psychosociale ondersteuning
 • omgaan met instanties
 • hoog opgelopen kwesties die spelen tussen buren en/of familieleden

Civic verzorgt daarnaast jaarlijks in de periode, voordat er aangifte dient te worden gedaan bij de belastingdienst, ook belastingspreekuren. HJS-medewerkers zijn ook aanwezig tijdens belastingspreekuren om de buurtbewoners van dienst te zijn. Dit jaar starten deze spreekuren pas in maart 2015, aangezien de periode om aangifte te kunnen doen is verlengd. Men kan dit jaar vanaf 1 maart tot 1 mei 2015 aangifte doen.

Contact

Civic
Kramatplantsoen 101-h
1095 LB Amsterdam
Tel: 020 665 8001
E-mail: info@civicamsterdam.nl
Zie ook: www.civicamsterdam.nl
Zie voor overzicht spreekuren: www.civicamsterdam.nl/content.php?var_content=179

BOOT is een kenniswinkel waar studenten van de HvA diensten leveren aan bewoners en organisaties in diverse Amsterdamse wijken. De BOOT-locaties zijn: Oost, Zuidoost en Nieuw-West. HJS–medewerkers bemensen de juridische spreekuren van de diverse BOOT-locaties. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke – en financiële spreekuren.

 • BOOT Oost

Molukkenstraat 147 hs | 1095 BC Amsterdam | 020 665 8015

 • BOOT Zuidoost

Gravestein 23 | 1103 BH Amsterdam | 020 223 2581

 • BOOT Nieuw-West

Jan de Louterstraat 90 | 1063 KX Amsterdam | 020 411 4880

Zie ook: www.hva.nl/boot

Spuistraat 10 Advocaten is een samenwerkingsverband tussen zelfstandig gevestigde advocaten, elk afzonderlijk verbonden met de Stichting Spuistraat 10 Advocaten. HJS draagt, in geval er geprocedeerd moet worden, zaken over aan Spuistraat 10 Advocaten.

Dit kantoor behandeld een breed scala aan rechtsgebieden zoals:

 • arbeidsrecht
 • faillissementsrecht
 • huur –en woonrecht
 • personen –en familierecht
 • sociaal verzekeringsrecht
 • strafrecht
 • verbintenissenrecht
 • consumentenrecht
 • vreemdelingenrecht

HJS werkt al jaren samen met Spuistraat 10 Advocaten. Deze samenwerking bestaat onder andere uit het doorverwijzen van HJS-zaken, met name zaken waarin er uiteindelijk geprocedeerd dient te worden en/of er vanuit HJS in een bepaalde zaak behoefte is aan specialistische informatie.

Contact

Spuistraat 10 Advocaten
1012 TS Amsterdam
Postbus 11232
T: 020 520 5100
E-mail: info@spuistraat10.nl
Zie ook: www.spuistraat10.nl

De diverse vestigingen van Wijksteunpunt Wonen helpen alle Amsterdamse huurders, bewonersgroepen en woningzoekenden. WSWonen is actief in alle stadsdelen van Amsterdam.

Huurders kunnen terecht bij WSWonen voor gratis informatie, advies en ondersteuning op het gebied van huren en wonen. De verschillende locaties hebben onder andere wekelijks woonspreekuren waar de buurtbewoners terecht kunnen met hun vragen over huurprijzen, huurcontracten, achterstallig onderhoud, renovaties, huurbescherming en woonruimteverdeling.

HJS werkt samen met de vestiging van WSW in Amsterdam Oost. Deze samenwerking bestaat onder andere uit het doorverwijzen van HJS-cliënten naar WSW-Oost ook nemen HJS-medewerkers regelmatig contact op met medewerkers van WSW in Amsterdam Oost als er behoefte is aan specialistische informatie.

Contact

Wijksteunpuntwonen
Wijttenbachstraat 36hs
1093 JC Amsterdam
tel. 020 462 0330
Zie ook: www.wswonen.nl
Zie voor overzicht spreekuren: www.wswonen.nl/centrum/contact

Kansrijk Zuidoost geeft advies aan mensen die niet zelfstandig de weg kunnen vinden en wijst hen de weg naar instanties die ondersteuning kunnen bieden. Bovendien geeft Kansrijk Zuidoost extra ondersteuning wanneer blijkt dat het zelfstandig niet lukt. HJS krijgt juridische zaken van Kansrijk doorgestuurd, die dan door HJS-medewerkers worden behandeld.

Contact

Kansrijk Zuidoost
Bijlmerdreef 1289
1103 TV Amsterdam
Tel: 020 314 1010
E-mail: kansrijk@zuidoost.amsterdam.nl
Zie ook: www.amsterdam.nl/zuidoost/gezondheid-zorg-we/kansrijk-zuidoost

17 februari 2015