Hogeschool van Amsterdam

Wonen

Hier vind je antwoord op een aantal veelgestelde vragen over huren. Wil je advies over een van deze onderwerpen of heb je een andere vraag over wonen, neem dan contact op met Het Juridisch Spreekuur.

Heb ik recht op huurtoeslag?

Woon je op kamers in een zelfstandige woonruimte? Dan heb je in beginsel geen recht op huurtoeslag. Een zelfstandige woonruimte is een woning met eigen toegang, keuken en toilet. Denk aan eengezinswoningen, galerijflats, portiekwoningen en appartementen.

Als je in een studentenhuis of bij een hospita woont, dan woon je meestal in een onzelfstandige woonruimte. Je hebt dan geen eigen toegang en je deelt de keuken en badkamer met andere bewoners. In dat geval heb je recht op huurtoeslag als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je huurt een zelfstandige woonruimte.
  • Eventuele toeslagpartners en medebewoners staan ingeschreven bij de gemeente op het opgegeven woonadres.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Wat zijn de voorwaarden voor huurtoeslag?

Woon je alleen en ben je ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 23 jaar?
Dan mag de rekenhuur minimaal €229,64 en maximaal €403,06 zijn. Je inkomen mag maximaal €21.950 per jaar zijn en je vermogen mag maximaal €21.330 zijn.

Woon je alleen en ben je ouder dan 23 jaar, maar jonger dan de AOW-leeftijd?
Dan mag de rekenhuur minimaal €229,64 en maximaal €710,68 per maand zijn. Je inkomen mag maximaal €21.950 per jaar zijn en je vermogen mag maximaal €21.330 zijn.

Betaal ik een redelijke huurprijs?

Controleer altijd of je huurprijs correct is. Hiervoor ga je naar de Huurcommissie. Via een berekenmethode tonen zij aan of de huurprijs en de bijbehorende kosten kloppen. Is je huur te hoog? Dan kun je huurverlaging eisen en het teveel aan betaalde huur terugvragen. Is de huurbaas het hier niet mee eens? Schakel dan de Huurcommissie in door digitaal een verzoekschrift in te dienen:

Bij het indienen van je verzoek, stuur je de volgende documenten mee:

  1. het huurcontract;
  2. het voorstel tot huurverlaging;
  3. het voorstel tot huurverhoging van de verhuurder, waaruit blijkt dat de huurder een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad;
  4. het IB60 formulier van de Belastingdienst, oftewel de inkomensverklaringen van alle bewoners;
  5. het uittreksel Basisregistratie personen waaruit blijkt hoeveel personen op het adres wonen.
16 november 2015