Hogeschool van Amsterdam

Belastingen

Hier vind je antwoord op een aantal veelgestelde vragen over belastingen. Wil je advies over een van deze onderwerpen of heb je een andere vraag over belastingen, neem dan contact op met Het Juridisch Spreekuur.

Belastingaangifte

Een belastingaangifte is een opgave van inkomstengegevens over het afgelopen kalenderjaar. Op basis van de verstrekte gegevens worden de verschuldigde bedragen vastgesteld. De Belastingdienst is de instantie die verantwoordelijk is voor het heffen en innen van de rijksbelastingen. Je moet aangifte doen over je inkomstengegevens als je een brief (uitnodiging) van de Belastingdienst hebt ontvangen. Ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen, kun je ervoor kiezen om aangifte te doen. Om je belastingaangifte in te vullen, heb je documenten uit je administratie nodig.

Benodigde documenten

Belangrijke stukken om bij de hand te houden zijn:

 • jaaropgave(n) van je werkgever of uitkeringsinstantie;
 • als je een eigen huis hebt een verklaring van de WOZ-waarde en eventuele aftrekbare kosten;
 • als je toeslagen (huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag) hebt ontvangen, de voorlopige of definitieve aanslag(en);
 • als je ziektekosten hebt gemaakt die niet door je zorgverzekeraar zijn vergoed, hierbij gaat het alleen om medicijnen die op voorschrift van een arts zijn verkregen en om kosten voor de tandarts, fysiotherapeut etc.

Ondertekening van je belastingaangifte

Zorg ervoor dat je een digid-code hebt aangevraagd. Dit is een account waarmee je de belastingaangifte ondertekent. Deze staat gelijk aan een normale handtekening. Heb je nog geen digid-code, vraag deze dan aan via www.digid.nl.

Bezwaar

Heb je belastingaangifte gedaan over één van de afgelopen jaren en ben je het niet eens met de beslissing? Je kunt dan bezwaar maken tegen deze beslissing van de Belastingdienst. Dit doe je middels een bezwaarschift gericht aan het belastingkantoor dat de beslissing heeft genomen. Je hebt 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Je bezwaarschift moet aan een aantal eisen voldoen:

 • je handtekening;
 • je naam en adresgegevens;
 • de datum waarop je het bezwaarschrift indient;
 • het kenmerk (aanslagnummer) van het besluit;
 • je gronden van het bezwaar.

 

Hulp bij het bezwaarschrift

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je bezwaarschift? Een medewerker van Het Juridisch Spreekuur kan hierbij helpen.

Studenten

Bij studenten komt het vaak voor dat ze teveel loonbelasting betalen. Vooral studenten die in een kalenderjaar meerdere banen hebben gehad, hebben waarschijnlijk teveel belasting betaald. Studenten wordt daarom aangeraden om jaarlijks belastingaangifte te doen om geen geld mis te lopen.

Zorgtoeslag

In Nederland is het voor iedereen verplicht om een zorgverzekering af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Om ervoor te zorgen dat iedereen de verplichte zorgverzekering kan betalen, kun je in aanmerking komen voor zorgtoeslag als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent 18 jaar of ouder;
 • je betaalt premie voor een Nederlandse zorgverzekering;
 • je inkomen ligt onder €26.316 per jaar, als je een toeslagpartner hebt dan mag je samen €32.655 verdienen;
 • je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • je vermogen bedraagt niet meer dan €21.330.

Meer informatie?

Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie over de zorgtoeslag.

Huurtoeslag

Als je een sociale woning huurt, kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag. Deze toeslag is er om huurwoningen betaalbaar te houden voor personen met een laag inkomen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet je voldoen aan een aantal eisen:

 • je bent 18 jaar of ouder;
 • je huurt een zelfstandige woonruimte;
 • je (en je eventuele partner) staan ingeschreven bij de gemeente op het woonadres;
 • je (en uw eventuele partner) bezitten de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • je inkomen (en het inkomen van je partner) is niet hoger dan €21.950;
 • de huurprijs is niet meer dan €710,68.

Ben je onder de 23 jaar?

Als je ouder bent dan 18 jaar, maar jonger dan 23 jaar dan gelden afwijkende regels. Je kunt dan alleen in aanmerking komen voor huurtoeslag als de huurprijs tussen €229,64 en €403,06 ligt.

Meer informatie?

Op www.toeslagen.nl vind je meer informatie over de huurtoeslag.

Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen en heffingen zijn belastingen voor verschillende activiteiten en voorzieningen waarvoor de gemeente zorg draagt. Als inwoner van een gemeente, ben je als je een woning huurt of huiseigenaar bent belasting verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen. Je betaalt alleen de belastingen die voor jou gelden.

Kwijtschelding

Als je een laag inkomen hebt, hoef je soms de gemeentelijke belastingen niet te betalen. Je kunt daarvoor een aanvraag kwijtschelding doen bij de gemeente. Of je in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van de hoogte van je vermogen en inkomen. De gemeente rekent voor je uit hoeveel je kunt missen om de gemeentelijke belastingen te voldoen.

Betalingsregeling

Als je kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen, is er nog altijd een mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen in termijnen te betalen. Elke gemeente heeft haar eigen regels met betrekking tot betalingsregelingen. Ook verschilt het per gemeente of er eventuele administratiekosten in rekening worden gebracht. Op de website van de gemeente vind je meer informatie over kwijtschelding.

Vrijstelling van gemeentelijke belasting

Bepaalde gemeentelijke belastingen hoeven in sommige gevallen niet betaald te worden. Deze worden vrijgesteld voor de belastingen. In welke gevallen dit geldt, bepaalt de gemeente in een zogeheten verordening. Zo hoeven kerkgenootschappen geen onroerendezaakbelasting te betalen, omdat een kerk bedoeld is voor openbare diensten en hoeft over blindgeleidehonden geen hondenbelasting betaald te worden. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente.

Bezwaar

Tegen gemeentelijke belastingen kun je bezwaar maken. Zowel tegen de hoogte van de belastingen als tegen de aanslag die door de gemeente wordt verstuurd, kun je bezwaar maken. Bezwaar tegen een aanslag van de gemeente dien je in bij de betreffende gemeente.

Het bezwaar bevat de volgende punten:

 • je persoonlijke gegevens
 • het aanslagnummer
 • reden van bezwaar
 • je handtekening

De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt 6 weken. De gemeente heeft 6 weken om een beslissing te nemen op je bezwaar.

Meer informatie over de verschillende gemeentelijke belastingen

Hieronder zie je de belastingen die voor de gemeente Amsterdam gelden. Als je op de link klikt, kom je terecht op de website van gemeente Amsterdam. Hier vind je meer informatie over de soorten gemeentelijke belastingen.

16 november 2015