Hogeschool van Amsterdam

Toegankelijkheid van gebouwen

Mensen met een functiebeperking moeten zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam.

AANVRAAG MIVA-LIFT

Rolstoelgebruikers kunnen met een mobiele lift op het podium komen van verschillende collegezalen van de Amstelcampus. Wanneer je gebruik wilt maken van de zogenoemde MIVA-lift, neem je contact op met de servicedesk van FS, via servicedesk-fs@hva.nl of 020 595 1403. Graag horen we om welke datum het gaat, welk tijdstip en welke ruimte.

Bij aankomst op locatie kun je je de receptie melden. Zij helpen je graag verder.

Begeleiding bij calamiteiten

Als de liften buiten gebruik zijn, bijvoorbeeld bij calamiteiten of ontruimingsoefeningen, brengen bedrijfshulpverleners mensen met een functiebeperking via de trap naar de uitgang.

HOE VRAAG JE ONDERSTEUNING AAN?

Ondersteuning vraag je aan bij de servicedesk FS via servicedesk-fs@hva.nl, 020 595 1403 of via een servicepunt op locatie. 

HEB JE VRAGEN OVER TOEGANKELIJKHEID?

Ervaar je belemmeringen bij toegankelijkheid, of wil je weten wat er gedaan wordt om de toegankelijkheid te verbeteren?  Mail je vragen over fysieke toegankelijkheid naar toegankelijk-fs@hva.nl.  

Gepubliceerd door  Facility Services 24 augustus 2018