Hogeschool van Amsterdam

Afval

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) streeft ernaar om de verschillende afvalstromen van onder andere papier en chemisch afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen en af te voeren.

Wat kun je verwachten?

Afval wordt gescheiden ingezameld en er wordt gezorgd voor:

 • papierkorven voor oud papier;
 • afvalunits voor restafval en plastic op grotere locaties;
 • centrale containers voor restafval, papier en plastic;
 • een inzamelbak voor klein chemisch afval;
 • afvoer van afval van o.a.afvalunits naar centrale containers;
 • verwerking van afval door een afvalverwerkingsbedrijf;
 • tijdig legen van afvalunits en centrale containers;
 • controle op correcte afvalscheiding;
 • schoonhouden van standplaatsen van centrale containers;
 • bevorderen van hergebruik van afvalstromen zoals meubilair;
 • toezicht op duurzame verwerking van afval.
Gepubliceerd door  Facility Services 27 juli 2017