Hogeschool van Amsterdam

Wat

Wat is een studiekeuzecheck?

De studiekeuzecheck is een verplicht onderdeel van je inschrijving voor alle voltijdopleidingen.

 • Je vult een online vragenlijst in.
 • Je maakt een voorbereidingsopdracht, zoals:
  • het bekijken van een webcollege
  • het lezen van een artikel of
  • het maken van een praktijkopdracht.
 • Je volgt een of meer colleges.
 • Je volgt in de meeste gevallen een praktijkles. 

De studiekeuzecheck wordt afgerond met een beoordeling. Voorbeelden daarvan zijn:

 • een kennistoets over het huiswerk en het (hoor)college of
 • een presentatie aan de hand van een praktijkopdracht.

Op de dag van de studiekeuzecheck maak je ook kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.


Deeltijd- en duale opleidingen

De vorm van de studiekeuzecheck is voor de deeltijdopleidingen anders dan voor de voltijdopleidingen. Bij deeltijd- en duale opleidingen wordt de studiekeuzecheck vaak gecombineerd met de intake. Kijk bij de opleiding van jouw keuze op welke manier de studiekeuzecheck wordt aangeboden. 


Numerus fixus opleidingen 

Voor een opleiding met een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) word je uitgenodigd voor de selectie


Meerdere opleidingen

Heb je je bij de HvA voor meer opleidingen ingeschreven? Dan doe je voor elke opleiding apart mee aan de studiekeuzecheck.   


Studiekeuzeadvies 

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je binnen twee weken na de studiekeuzecheck een studiekeuzeadvies. Dat maakt het voor jou en de opleiding mogelijk om nog één keer te checken of je voor de juiste studie hebt gekozen. Zijn de beoordelingen waarmee je de studiekeuzecheck hebt afgerond gemiddeld voldoende? Dan ontvang je een positief studiekeuzeadvies.

Een positief studiekeuzeadvies is twee jaar geldig. Heb je in 2017 voor dezelfde opleiding bij de HvA al meegedaan aan de studiekeuzecheck en een positief advies gekregen, maar heb je de start van je studie een jaar uitgesteld tot september 2018? Dan hoef je niet opnieuw deel te nemen. Mocht je na deelname aan de studiekeuzecheck in 2018 besluiten toch liever eerst een tussenjaar te nemen, dan hoef je in 2019 niet opnieuw deel te nemen aan de studiekeuzecheck van dezelfde opleiding.

Zijn de beoordelingen waarmee je de studiekeuzecheck hebt afgerond gemiddeld onvoldoende? Dan ontvang je een negatief studiekeuzeadvies. De opleiding geeft daarmee aan te twijfelen of jij een goede studiekeuze hebt gemaakt. De opleiding geeft meestal een aanvullend advies of neemt contact met je op om dit te bespreken. Het negatief advies is niet bindend en is slechts één jaar geldig.


Bezwaar

Als je het niet eens bent met een besluit dat over jou genomen wordt tijdens de studiekeuzecheckprocedure, kan je daartegen bezwaar maken. Twee voorbeelden:  

 • Je was verhinderd op de datum waarop jij mee zou doen aan de studiekeuzecheck, en vindt zelf dat je daar een goede reden voor had. Die reden heb je op tijd doorgegeven. De opleiding vindt echter geen geldige reden.
 • Je hebt op tijd, voor 1 mei, je verzoek tot inschrijving gedaan in Studielink, maar je hebt de uitnodiging van de opleiding om deel te nemen aan de studiekeuzecheck niet ontvangen. De opleiding heeft inmiddels besloten dat je niet wordt toegelaten omdat je niet hebt meegedaan aan de studiekeuzecheck.

Probeer er altijd eerst met de opleiding uit te komen door je vraag te stellen via het Digitaal Servicepunt. Ben je vervolgens niet tevreden over het besluit, dan kun je tot uiterlijk zes weken na het besluit een bezwaar indienen via het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht. Je krijgt daarna zo snel mogelijk, maar uiterlijk vier weken na ontvangst van je bezwaar een reactie.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 31 augustus 2017