Hogeschool van Amsterdam

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de studiekeuzecheck? Bekijk de veel gestelde vragen.

Doel studiekeuzecheck

Veel studenten vallen uit in het eerste jaar. Daar zijn verschillende redenen voor, maar een van de belangrijkste redenen is een verkeerde studiekeuze. Ook als aankomend studenten zich goed hebben georiënteerd, bijvoorbeeld door een open dag en proefstuderen, kan het gebeuren dat zij na de start ontdekken dat de opleiding toch niet aan hun verwachtingen voldoet. Om dat zo veel mogelijk te voorkomen, bieden hogescholen en universiteiten de studiekeuzecheck aan.

De check is wederzijds: jij krijgt een mooie kans om nog een keer te checken of de opleiding echt bij jou past. Andersom kijkt de opleiding of jij de juiste verwachtingen, vaardigheden en inzet hebt om met succes te kunnen studeren.

De HvA vindt een goede studiekeuze zo belangrijk dat deelname aan de studiekeuzecheck voor alle voltijd opleidingen verplicht is gesteld. Daarna krijgt elke student een studiekeuzeadvies. Bij een deeltijd- of duale opleiding wordt de studiekeuzecheck vaak gecombineerd met de intake.

 

Voor wie

De studiekeuzecheck is verplicht voor alle studenten met een Nederlandse en buitenlandse vooropleiding die zich hebben ingeschreven voor een voltijdopleiding aan de HvA waarvoor geen selectie geldt. Studenten uit het Caribisch gebied (Curaçao, St. Maarten, Aruba en de BES-eilanden) moeten ook deelnemen. De studiekeuzecheck is ook verplicht voor HvA studenten en studenten van een andere hogeschool of universiteit die een andere voltijd studie willen gaan volgen. Bekijk ook de veelgestelde vragen voor huidige studenten.

Ja, je moet wel deelnemen, maar je hoeft er niet speciaal voor naar Nederland te komen. Je vult net als alle andere studenten de online vragenlijst in. Nadat je deze vragenlijst hebt ingevuld ontvang je per e-mail een opdracht. Met deze opdracht bereid je je voor op een (Skype)gesprek waarvoor je binnen twee weken wordt uitgenodigd door de opleiding. Binnen twee weken na het (Skype)gesprek ontvang je van jouw opleiding het studiekeuzeadvies.

Ja, studenten met een buitenlands diploma die zich willen inschrijven voor een voltijdopleiding, moeten de studiekeuzecheck doen. Als je al in Nederland woont, doe je dat in dezelfde vorm als de studenten met een Nederlands diploma. Woon je in het buitenland, dan kan meestal de studiekeuzecheck online worden gedaan.

 

Inschrijfdeadline opleiding

Als je nog niet eerder hebt gestudeerd in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld omdat je rechtstreeks van het mbo, havo of vwo komt, dan kun je je bij de HvA ná 1 mei niet meer inschrijven voor een opleiding.

Er zijn drie uitzonderingen:

  1. Als je je voor 1 mei hebt ingeschreven voor een opleiding (bij de HvA of een andere instelling), maar daarná je studiekeuze wilt veranderen, mag je je nog voor die andere opleiding inschrijven, ook na 1 mei, maar uiterlijk op 15 augustus. Afhankelijk van het moment waarop je je inschrijft, doe je mee aan de studiekeuzecheck voor die opleiding in juni of in augustus.
  2. Als je in het huidige studiejaar al staat ingeschreven in het hoger onderwijs (bij de HvA of een andere instelling) mag je je ook na 1 mei, maar uiterlijk 15 augustus nog inschrijven in Studielink. Afhankelijk van het moment waarop je je inschrijft, doe je mee aan de studiekeuzecheck in juni of augustus. 
  3. Voor een deeltijd- of duale opleiding schrijf je je bij voorkeur ook in op uiterlijk 1 mei, maar het mag nog tot 31 augustus. Afhankelijk van het moment waarop je je inschrijft, doe je mee aan de studiekeuzecheck/intake in juni of in augustus.

Inschrijven kan al vanaf 1 oktober, maar de deadline om je in Studielink voor een voltijd opleiding in te schrijven is 1 mei. Houd er rekening mee dat je een DigiD nodig hebt om je aan te kunnen melden in Studielink. Dit neemt gemiddeld vijf werkdagen in beslag. Als je nog geen DigiD hebt, vraag deze dan op tijd aan.

Overige inschrijfdeadlines:

  • Deeltijd- en duale opleidingen: bij voorkeur voor 1 mei, maar uiterlijk op 31 augustus 2018.
  • Opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen (numerus fixus) en selectie: uiterlijk op 15 januari 2018.
  • Master opleidingen verschilt per master: bekijk op hva.nl/masters

 

Datum studiekeuzecheck

Elke voltijd opleiding organiseert de studiekeuzecheck op tenminste twee verschillende data. De meeste studiekeuzechecks zijn in juni t/m eerste week juli. Maar bij een aantal opleidingen worden ook in maart en april al studiekeuzechecks aangeboden. Op de website van elke opleiding kun je de data vinden.

Voor een specifieke groep aankomende studenten vindt er nog een studiekeuzecheck plaats in augustus. Kijk bij de opleiding van jouw keuze of jij onder deze groep valt en wanneer de studiekeuzecheck in augustus is.

Als je via de online datumprikker een datum kiest, zie je vrijwel meteen of er nog plek is. Nadat je een datum hebt gekozen, wordt deze bevestigd met een e-mail. De datumprikker vind je in de eerste e-mail die je van de HvA ontvangt na je verzoek tot inschrijving in Studielink. Soms komen e-mails van de HvA in je spambox terecht. Controleer deze dus regelmatig!

Dit probleem moet je zo snel mogelijk melden via het Digitaal Servicepunt. Alleen als je kunt aantonen dat je een geldige reden hebt waarom je niet kunt deelnemen, kan de opleiding in overleg met jou naar een oplossing zoeken. Een voorbeeld van een geldige reden is langdurige opname in een ziekenhuis. Een voorbeeld van een ongeldige reden: een vakantie die je hebt geboekt ná je verzoek tot inschrijving in Studielink.

Als de door jou gekozen studiekeuzecheck-dag vol zit, moet je een keuze maken uit een van de andere voorgestelde data. Als deze ook al vol zitten, dan moet je dat zo snel mogelijk melden via het Digitaal Servicepunt. In overleg zoeken wij dan naar een oplossing met je. 

Tot wanneer je de zelfgekozen datum nog kunt wijzigen via de datumprikker, verschilt per opleiding. De exacte termijn staat in het e-mailbericht dat je ontvangt ter bevestiging van de eerder gekozen datum. Houd rekening met een beperkt aantal beschikbare plaatsen op andere data. De datumprikker vind je in de eerste e-mail die je van de HvA ontvangt na je verzoek tot inschrijving in Studielink.

 

Aanmelden en afmelden

Nadat je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan in Studielink, krijg je van de HvA een e-mailbericht waarin wordt uitgelegd hoe je je moet aanmelden voor de studiekeuzecheck. Soms komen e-mails van de HvA in je spambox terecht. Controleer deze dus regelmatig! De HvA begint half januari met het versturen van dit bericht per e-mail. Als je je al vroeg hebt ingeschreven in Studielink (tussen 1 oktober en half januari) moet je dus even geduld hebben. Je kunt ondertussen wel op de website van de opleiding kijken wanneer de studiekeuzechecks plaatsvinden en daar alvast rekening mee houden in je agenda.

Het aantal deelnemers per studiekeuzecheckdag is beperkt. Stel het aanmelden voor de datum die jouw voorkeur heeft dus niet uit! Doe het zo snel mogelijk nadat je het e-mailbericht met de instructies hebt ontvangen. Aanmelden voor de studiekeuzecheck kan tot vier weken nadat je het e-mailbericht hebt ontvangen. Doe je dit niet binnen vier weken, dan wordt jouw verzoek tot inschrijving afgewezen! 

In Studielink kun je maximaal drie verzoeken tot inschrijving doen. Als je dat op uiterlijk 1 mei hebt gedaan, heb je in theorie recht op drie studiekeuzechecks. Maar dat kost jou én de HvA veel tijd. Het is dus beter om je uiterlijk 1 mei voor één opleiding in te schrijven en zo snel mogelijk de studiekeuzecheck te doen bij die opleiding. Als je daarna van gedachten verandert, kun je je studiekeuze nog wijzigen in Studielink. Je behoudt gewoon je toelatingsrecht en wordt uitgenodigd voor een nieuwe studiekeuzecheck. Houd er wel rekening mee dat er bij elke studiekeuzecheck-dag maar beperkt plek is. Wacht daarom niet te lang met het kiezen van een datum.

Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht. Alleen met een aantoonbare geldige reden kun je een verzoek indienen om de studiekeuzecheck op een ander moment te doen. Een geldige reden is bijvoorbeeld een ongeval, een onverwachte herkansing voor je eindexamen of een begrafenis. Je moet dit wel kunnen aantonen. Ziekte kan een geldige reden zijn, maar de opleiding ontvangt bij ziekmelding wel graag een verklaring van je ouders, of een doktersverklaring als dat mogelijk is. Je kunt proberen de opleiding telefonisch te bereiken, maar opleidingen zijn vlak voor, en zeker op de studiekeuzecheck-dag zelf niet altijd telefonisch bereikbaar. Geef je afmelding, inclusief reden waarom je niet kunt, daarom ook altijd online door via het Digitaal Servicepunt. Wanneer je als afwezig wordt geregistreerd op de skc-dag, dan krijg je kort daarna altijd, dus ook als je je vooraf al telefonisch hebt afgemeld, een e-mailbericht met het verzoek de reden voor je afwezigheid met eventuele bewijsstukken door te geven via het Digitaal Servicepunt. Doe dit uiterlijk binnen een week vanaf de datum die jij gekozen had. Vervolgens krijg je binnen een week na je melding een reactie van de opleiding. Als je een geldige reden hebt aangetoond, krijg je een nieuwe datum om mee te doen.

Als je zelf niet in staat bent de reden voor je afwezigheid door te geven (bijvoorbeeld vanwege een ongeval of ernstige ziekte), zorg dan dat iemand anders dat voor je doet.

Tot wanneer je de zelfgekozen datum nog kunt wijzigen via de datumprikker, verschilt per opleiding. De exacte termijn staat in het e-mailbericht dat je ontvangt ter bevestiging van de eerder gekozen datum. Houd rekening met een beperkt aantal beschikbare plaatsen op andere data. De datumprikker vind je in de eerste e-mail die je van de HvA ontvangt na je verzoek tot inschrijving in Studielink.

De uitnodiging is door de HvA verstuurd naar het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Controleer in Studielink of je dat adres goed hebt ingevuld. Controleer ook je spambox.

Misschien heb je per ongeluk in Studielink een verzoek tot inschrijving voor een hoger jaar gedaan, of voor een verkeerd studiejaar. Als je dat verbeterd hebt, krijg je de uitnodiging wel.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de centrale studentenadministratie via het Digitaal Servicepunt.

 

Programma

De meeste opleidingen geven een of meer opdrachten die je vooraf thuis moet doen. Die opdrachten krijg je uiterlijk één week voor de studiekeuzecheckdag toegestuurd. Houd dus rekening in je agenda dat je daar een paar uur tijd voor maakt.

Op de dag zelf krijg je een of meer colleges en vaak ook een praktijkopdracht die je meestal samen met andere aankomende studenten uitvoert.

Je maakt een of meer toetsen en je krijgt de gelegenheid kennis te maken met docenten en je aanstaande medestudenten.

Kijk voor de precieze invulling van het programma op de website bij de opleiding van jouw keuze.

Bij een aantal opleidingen mag je niet meedoen aan de dag als je het huiswerk vooraf niet hebt ingeleverd. Dat heeft consequenties, want deelname aan de studiekeuzecheckdag is ook een verplicht onderdeel. Wie niet deelneemt, kan niet starten met de opleiding. Kijk dus goed op de opleidingspagina wat de regels voor het huiswerk zijn.

Het programma wordt uiterlijk een week voor de studiekeuzecheck-dag per e-mail verstuurd. Sommige opleidingen sturen het al eerder toe. Hierin staat beschreven wat het huiswerk is en hoe je je kunt voorbereiden. Begin hier op tijd mee. Ook op hva.nl/studiekeuzecheck kun je de nodige informatie ter voorbereiding op de studiekeuzecheck vinden.

Bij een aantal opleidingen mag je niet meedoen aan de dag als je het huiswerk vooraf niet hebt ingeleverd. Dat heeft consequenties, want deelname aan de studiekeuzecheckdag is ook een verplicht onderdeel. Wie niet deelneemt, kan niet starten met de opleiding. Kijk dus goed op de opleidingspagina wat de regels voor het huiswerk zijn.

De huiswerkopdracht die je voorafgaand aan de studiekeuzecheck moet maken, kun je vinden op het intranet van de HvA (DLWO) of op de website van de opleiding. Na je verzoek tot inschrijving in Studielink krijg je een HvA ID toegewezen. Wanneer je deze hebt geactiveerd kan je inloggen op de DLWO (Digitale leer- en werkomgeving) via mijnhva.nl. Behalve de huiswerkopdracht kun je hier ook andere informatie vinden over het programma van de studiekeuzecheck van de door jou gekozen opleiding.

 

Studiekeuzeadvies

Binnen twee weken na deelname aan de studiekeuzecheck krijg je het studiekeuzeadvies opgestuurd naar het e-mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven.

De opleiding geeft jou een positief of een negatief studiekeuzeadvies. Dat is gebaseerd op de resultaten die je hebt gehaald bij de studiekeuzecheck, zoals een (on)voldoende of een cijfer voor de toets(en) die je hebt gemaakt. De resultaten staan ook in het advies vermeld. Soms geeft de opleiding een aanvullend advies, bijvoorbeeld om een bijspijkercursus te volgen voor een onderdeel waarin je slecht hebt gescoord.

Binnen twee weken nadat je het advies hebt ontvangen krijg je van de HvA een e-mail waarin duidelijk wordt uitgelegd wat je verder moet doen om je inschrijving af te ronden. Op de HvA website kun je alle stappen vinden die je moet ondernemen om je inschrijving goed af te ronden.

Nee, een negatief studiekeuzeadvies is niet bindend. Een negatief studiekeuzeadvies geeft aan dat de opleiding twijfelt of jij wel een goede studiekeuze hebt gemaakt en of je succesvol zult zijn in de opleiding. Je kunt zelf besluiten om het advies op te volgen of naast je neer te leggen. Als je de opleiding toch wilt gaan doen, raadt de HvA je wel dringend aan het aanvullend advies van de opleiding op te volgen.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je na de studiekeuzecheck gaat twijfelen aan je studiekeuze. Als je daar over wilt praten of hulp nodig hebt bij het maken van een andere studiekeuze, maak dan gebruik van de gratis studiekeuzeworkshop van de HvA. Denk er in ieder geval goed over na, en wacht het studiekeuzeadvies af dat je binnen twee weken krijgt toegestuurd. Als je vervolgens besluit dat je de opleiding niet wilt gaan doen, trek dan je inschrijving in Studielink weer in.

 

Huidige studenten

Als je voor 1 mei al zeker weet dat je een negatief BSA (Bindend StudieAdvies) gaat krijgen voor je huidige opleiding, wacht dan niet met inschrijven voor een andere opleiding tot je de officiële BSA-brief krijgt. Schrijf je in Studielink tijdig in voor een andere opleiding, bij voorkeur voor 1 mei. Dan kun je in juni/juli nog meedoen aan de studiekeuzecheck voor de nieuwe opleiding. Deelname is ook voor jou als HvA-student verplicht.

Als je twijfelt en toch de BSA-brief eerst wilt afwachten, let op: je kunt je tot uiterlijk 15 augustus inschrijven in Studielink voor een andere voltijd opleiding. Je doet dan mee aan de studiekeuzecheck in augustus. De datum waarop de studiekeuzecheck in augustus wordt aangeboden staat vanaf begin juli op de website van de opleiding. Wil je deze datum al eerder weten, informeer dan bij opleiding.

Ja, deelname is voor iedereen verplicht, ook als je er zelf voor kiest een andere opleiding te gaan doen. Schrijf je bij voorkeur voor 1 mei, maar uiterlijk op 15 augustus via Studielink in voor de andere voltijd opleiding. Als je je vroeg inschrijft, kun je nog meedoen aan de studiekeuzecheck in juni/juli. Anders wordt het de augustusronde. Dat is dan wel je laatste kans om deel te nemen.

Voor jou gelden dezelfde regels als voor HvA-studenten die willen switchen. Schrijf je bij voorkeur voor 1 mei, maar uiterlijk op 15 augustus via Studielink in voor de andere opleiding. Deelname aan de studiekeuzecheck is verplicht.

Let op: als je je pas ná 1 mei inschrijft, moet je een bewijs van inschrijving bij de andere instelling aan de HvA opsturen. Hoe dat moet, staat in het e-mailbericht dat je van de HvA ontvangt na je inschrijving in Studielink.

Als je nog niet eerder hebt gestudeerd in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld omdat je rechtstreeks van het mbo, havo of vwo komt, dan kun je je bij de HvA ná 1 mei niet meer inschrijven voor een opleiding.

Er zijn drie uitzonderingen:

  1. Als je je voor 1 mei hebt ingeschreven voor een opleiding (bij de HvA of een andere instelling), maar daarná je studiekeuze wilt veranderen, mag je je nog voor die andere opleiding inschrijven, ook na 1 mei, maar uiterlijk op 15 augustus. Afhankelijk van het moment waarop je je inschrijft, doe je mee aan de studiekeuzecheck voor die opleiding in juni of in augustus.
  2. Als je in het huidige studiejaar al staat ingeschreven in het hoger onderwijs (bij de HvA of een andere instelling) mag je je ook na 1 mei, maar uiterlijk 15 augustus nog inschrijven in Studielink. Afhankelijk van het moment waarop je je inschrijft, doe je mee aan de studiekeuzecheck in juni of augustus. 
  3. Voor een deeltijd- of duale opleiding, schrijf je je bij voorkeur ook in op uiterlijk 1 mei, maar het mag nog tot 31 augustus. Afhankelijk van het moment waarop je je inschrijft, doe je mee aan de studiekeuzecheck in juni of in augustus.

Functiebeperking

Er is standaard verlenging van toetstijd bij de studiekeuzecheck. Let op: bij de studiekeuzecheck hoef je geen dyslexie-verklaring te laten zien, maar als je de opleiding gaat volgen vanaf 1 september, heb je wél een geldige dyslexie-verklaring nodig. Voor meer informatie, kijk op hva.nl/functiebeperking.

Mail je vraag tenminste een week voor de datum van de studiekeuzecheck naar functiebeperking@hva.nl. Dit e-mailadres is van Kitty Damen, zij werkt op het secretariaat van Dienst Studentenzaken. Zij stuurt jouw vraag dan door naar de studentendecaan van jouw opleiding. De studentendecaan adviseert de opleiding over eventuele aanpassingen.

Geef in de e-mail een korte omschrijving van jouw functiebeperking en zet er eventueel bij wat er volgens jou nodig is om goed mee te kunnen doen aan de studiekeuzecheck. Bij dyslexie en andere vormen van functiebeperking waarvoor je extra toetstijd kreeg op je voorgaande opleiding of examens hoef je vooraf niets te regelen. De extra toetstijd zit al in de studiekeuzecheck ingebouwd.

Wil je om privacy-redenen liever niet omschrijven wat jouw functiebeperking precies inhoudt, laat de omschrijving dan weg en vraag of een studentendecaan contact met je kan opnemen in verband met een functiebeperking.

 

 

Overige vragen

Als je je uiterlijk op 1 mei inschrijft in Studielink, daarna meedoet aan de studiekeuzecheck én beschikt over een geldig diploma van een vooropleiding heb je altijd recht op toelating. Dat recht behoud je ook als je vervolgens na 1 mei nog van opleiding wilt veranderen. Let op: het hele inschrijfproces heeft meer stappen. Kijk daarvoor op hva.nl/inschrijven.

Dat kan alleen als je een positief studiekeuzeadvies hebt gekregen. Dat is twee jaar geldig. Als je bijvoorbeeld eerst een jaar naar het buitenland wilt voordat je met de opleiding begint, hoef je volgend jaar niet speciaal voor de studiekeuzecheck eerder terug te komen. Let op: krijg je een negatief studiekeuzeadvies, dan moet je volgend jaar wél opnieuw meedoen.

Probeer er eerst met de opleiding uit te komen door contact op te nemen via het Digitaal Servicepunt. Is dat niet gelukt of ben je niet tevreden? Dan kun je een bezwaar indienen tegen een besluit via het Loket Beroep Bezwaar en Klacht.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 26 oktober 2017