Hogeschool van Amsterdam

Voorwaarden en incasso

Als je de HvA machtigt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden die voor zo’n machtiging gelden.

Let op dat je tijdens de incasso voldoende saldo hebt en dat het rekeningnummer niet (selectief) voor automatische afschrijvingen is geblokkeerd.

Machtigingsvoorwaarden collegegeld 2017-2018 (pdf)

Incassodata studiejaar 2017-2018

Het collegegeld in termijnen wordt, volgens onderstaand schema, afgeschreven in tien termijnen. De exacte datum kan een (werk)dag later zijn dan is weergegeven. De eerste termijn wordt verhoogd met € 24,00 aan administratiekosten. De eenmalige incasso vindt plaats op 25 augustus 2017.

25-08-17 25-09-17 25-10-17 27-11-17 22-12-17
25-01-18 26-02-18 26-03-18 25-04-18 25-05-18

Wanneer je machtiging korter dan 10 werkdagen voor de incassodatum is ingediend, dan wordt het verschuldigde collegegeld op de eerstvolgende incassodatum afgeschreven.

Hoe wijzig ik het rekeningnummer van de automatische incasso?

Je kunt het rekeningnummer waarvan de HvA het collegegeld incasseert wijzigen via het Digitaal Servicepunt. Je hebt hiervoor je HvA-ID nodig.

Kan ik het aantal termijnen wijzigen na het bevestigen van de machtiging?

Je kunt het aantal termijnen, na bevestiging van de machtiging, wijzigen van één termijn naar tien termijnen of van tien termijnen naar één termijn (instroom september). Wijzigen van het aantal termijnen kan alleen voor de eerste incasso en via het Digitaal Servicepunt. Je hebt hiervoor je HvA-ID nodig.

Vragen over de incasso?

Je kunt gebruikmaken van het Digitaal Servicepunt of contact opnemen met de Servicedesk van het Administratief Centrum, via 020 595 1404.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 3 juli 2017