Hogeschool van Amsterdam

Collegegeld

Voor het volgen van een opleiding ben je collegegeld verschuldigd. Het ministerie van OC&W stelt jaarlijks de tarieven vast voor de opleidingen die door de overheid gesubsidieerd worden.

Als je aan de eisen voldoet die OC&W stelt, betaal je het wettelijk collegegeld. Als je niet aan de eisen voldoet, betaal je het instellingscollegegeld. Het collegejaar van alle opleidingen begint op 1 september, maar bij sommige opleidingen kun je ook in februari beginnen.

Wetsvoorstel halvering collegegelden

In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven voor studiejaar 2018/19 voor eerstejaars studenten. De Eerste Kamer moet de plannen nog goedkeuren. De meest actuele informatie vind je op de website Rijksoverheid.nl en in deze infographic.

Collegegeldtarieven 2018-2019

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 11 juni 2018