Hogeschool van Amsterdam

Studentendecaan FOO

Tijdens een inloopspreekuur (zie rechterkolom) kun je zonder afspraak langskomen. We inventariseren je vraag of probleem, bespreken het en maken een vervolgafspraak als er meer tijd nodig is. Ons contact is vertrouwelijk: zonder jouw toestemming en medeweten geven we geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geven we je informatie en advies en helpen je acties in te zetten, die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. We hebben hiervoor specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studeren met een functiebeperking en studiefinanciering, en we hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseren we de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat studenten goed kunnen studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijzen we door (studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, een hulpverlener uit de GGZ, e.d.). 

Aanvraag snel regelen via Digitaal Servicepunt

Heb je dyslexie? En behoefte aan extra tijd bij toetsen? Of grotere toetsformulieren? De aanvraag regel je via het Digitaal Servicepunt. Doe dat snel, het liefst direct al in lesweek 1 of eerder, zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen. Houd je dyslexieverklaring bij de hand, deze moet je uploaden bij je aanvraag. Lukt het uploaden niet goed? Probeer een andere browser. Je ontvangt binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd.


Heb je al extra toetstijd of grotere letters aangevraagd en is dat toegekend?

Lees dan hieronder verder bij: ‘is je toetsvoorziening al toegekend?’ 


Wat is een geldige dyslexieverklaring?

In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op een diagnostisch onderzoek. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende. 


Wat als ik wel dyslexie heb maar geen geldige verklaring?

Vraag dan bij je behandelaar of je een aangepaste dyslexieverklaring kunt krijgen. Lukt dat niet, dan biedt de Universiteit van Amsterdam een verkorte dyslexietest. De kosten voor deze verkorte test zijn 225 euro. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact op met Anna Plakas.

 
Meer informatie

Uitgebreide informatie over studeren met dyslexie staat op de pagina Studeren met een functiebeperking.  Je vindt hier beleid, regels, voorzieningen, tips en tools.  


Is je toetsvoorziening al toegekend?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren.

Let op: als je bijvoorbeeld een week voor de tentamenperiode een verzoek indient. Dan kun je ervan uitgaan dat het niet meer op tijd voor je tentamens kan worden geregeld.


Pedagogiek

 • Meld je aan via het studenteninformatiesysteem (SIS) voor jouw tentamens.
 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden.
 •  De toetsorganisatie neemt iedere toetsperiode contact met je op via de mail met de vraag of je gebruik wilt maken van de toetstijdverlenging. Hierdoor weten we zeker dat we voldoende ruimte hebben in het lokaal voor toetsverlenging. 
 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen. 

Pabo en alle master- en tweedegraadsopleidingen

 • Meld je aan via het studenteninformatiesysteem (SIS) voor jouw tentamens.
 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden. Je hoeft hier geen extra actie op te ondernemen. Heb je recht op het gebruik van een toetslaptop? Dan neemt de toetsorganisatie bij iedere toetsperiode contact met je op om na te gaan voor welke toetsen je je hebt ingeschreven. De toetsorganisatie zorgt er dan voor dat de surveillant op de juiste datum, tijd en locatie de toetslaptop meeneemt. 
 • In het studierooster wordt vermeld op welke tijd en in welk lokaal de toets plaatsvindt (dit wijkt niet af van de reguliere toets).
 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen.

Naast individuele gesprekken bieden wij ook  trainingen die jou kunnen helpen bij het studeren, bijvoorbeeld de training Timemanagement, EHBO bij tentamenstress en Studeren met dyslexie. Wij kunnen je adviseren om een training te volgen, maar je kan je ook zelf aanmelden. 

 • Training Studeren met dyslexie
 • Training Studeren met AD(H)D
 • Training Timemanagement
 • Training EHBO bij tentamenstress

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 februari 2019