Hogeschool van Amsterdam

Studentendecanen FBE

Met een studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden. In de linkerkolom lees je waar veel gesprekken over gaan. De bezoektijden (inloopspreekuren) vind je via de rechterkolom. Kijk ook onderaan bij trainingen en voorlichting om efficienter te studeren.

Effectief studeren: gratis trainingen voor verbetering van studievaardigheden.
 

Graag aanmelden via het inschrijfformulier.

Aanvraag snel regelen via Digitaal Servicepunt

Heb je dyslexie? En behoefte aan extra tijd bij toetsen? Of grotere toetsformulieren?
De aanvraag daarvoor regel je via het Digitaal Servicepunt.

Doe dat snel. Liefst direct al in lesweek 1, zodat je het op tijd regelt voor de eerste toetsen. Studenten FBE, klik ook op het kopje 'Dyslexieprocedure bij FBE' op deze pagina.

Hou je dyslexieverklaring bij de hand, die moet je uploaden bij je aanvraag. Lukt het uploaden niet goed? Probeer een andere browser.

Studentendecaan

Je hoeft om dit te regelen dus niet naar de studentendecaan.
Je moet wel naar de studentendecaan als je meer of andere hulp nodig hebt of studievertraging oploopt. Of als je vanwege iets anders dan dyslexie extra toetstijd / grotere toetsformulieren nodig hebt.

Extra hulp bij dyslexie

Je kunt gratis Voorleessoftware downloaden. Het heet Claroread en is een handig hulpmiddel bij dyslexie.
Bovendien biedt de HvA een training Studeren met dyslexie. Daarin worden veel tools gegeven voor sneller en efficienter studeren.

Veelgestelde vragen

Wat is een geldige dyslexieverklaring?
In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op een diagnostisch onderzoek. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende.

Wat als ik wel dyslexie heb maar geen geldige verklaring?
Vraag dan bij je behandelaar of je een aangepaste dyslexieverklaring kunt krijgen. Lukt dat niet, dan biedt de Universiteit van Amsterdam een verkorte dyslexietest. De kosten voor deze verkorte test zijn 175 euro. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact op met Madelon van den Boer: m.vandenboer@uva.nl of Anna Plakas a.plakas@uva.nl.

Wat houdt de extra toetstijd in?
25% verlenging van de standaardduur van de toets tijdens je hele opleiding.

Wanneer aanvragen?
Zodra je gestart bent met je opleiding. De extra toetstijd/grotere formulieren gelden voor de duur van die opleiding.

En bij wisseling van opleiding of een minor bij een andere opleiding?
Je moet een nieuwe aanvraag indienen als je een andere opleiding gaat doen, of als je een minor bij een andere opleiding gaat doen.

Vanaf wanneer gaan de extra toetstijd/grotere formulieren in?
Dit verschilt per opleiding. Daarom is het belangrijk direct bij de start van je opleiding de aanvraag in te dienen.
Hoe het voor jouw faculteit en opleiding geregeld is, lees je in het volgende uitklapveld op deze webpagina.

En als ik geen dyslexie heb maar wel een andere functiebeperking?
Dan bespreek je wat je nodig hebt met de studentendecaan. Je kunt niet via het Digitaal Servicepunt een aanvraag doen.

En als ik vanwege dyslexie meer nodig heb dan extra toetstijd/grotere formulieren?
Ook dan bespreek je wat je nodig hebt met de studentendecaan.

Meer informatie?
Uitgebreide informatie over studeren met dyslexie staat op hva.nl Studeren met een functiebeperking. Beleid, regels, voorzieningen, tips en tools kun je daar vinden.

 

In het voorgaande uitklapveld 'Dyslexie en extra toetstijd/grotere toetsformulieren' lees je hoe je die toetsvoorzieningen aanvraagt en wat ze inhouden. Hieronder lees je hoe het na je aanvraag verder verloopt binnen de faculteit FBE.

We raden je aan je verzoek zo snel mogelijk, liefst meteen in lesweek 1, in te dienen.

Je krijgt geen verder bericht, nadat je dyslexieverklaring is goedgekeurd. Er geldt:

  • Dyslexieverklaring goedgekeurd uiterlijk 14 september 2017: de extra toetstijd/grotere formulieren gelden vanaf de tussentijdse tentamens (week 4,5,6).
  • Aanvraag ingediend en dyslexieverklaring goedgekeurd na 14 september 2017 en voor 13 oktober 2017: de extra toetstijd/grotere formulieren gelden vanaf de tentamenperiode aan het eind van het blok (week 9, 10).

Tijdens een inloopspreekuur (zie rechterkolom) kun je zonder afspraak langskomen. We inventariseren je vraag of probleem, bespreken het en maken een vervolgafspraak als er meer tijd nodig is. Ons contact is vertrouwelijk: zonder jouw toestemming en medeweten geven we geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geven we je informatie en advies en helpen je acties in te zetten, die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. We hebben hiervoor specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studeren met een functiebeperking en studiefinanciering, en we hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseren we de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat studenten goed kunnen studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijzen we door (studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, een hulpverlener uit de GGZ, e.d.).  

Naast individuele gesprekken bieden wij ook voorlichtingen en trainingen die jou kunnen helpen bij het studeren:

Studeren met een functiebeperking: maak een goede studiestart.

Bezoek de voorlichtingen begin september over:

Locatie: Zaal A 702, Leeuwenburg, bij Amstelstation.
Graag aanmelden via het inschrijfformulier.

Trainingen:

  • Training Studeren met dyslexie
  • Training Studeren met AD(H)D
  • Training Timemanagement
  • Training EHBO bij tentamenstress

 

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 13 september 2017