Hogeschool van Amsterdam

Studentendecanen FBE

Met een studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie beïnvloeden. In de linkerkolom lees je waar veel gesprekken over gaan. De bezoektijden (inloopspreekuren) vind je via de rechterkolom. Kijk ook onderaan bij trainingen en voorlichting om efficienter te studeren.

Tijdens een inloopspreekuur (zie rechterkolom) kun je zonder afspraak langskomen. We inventariseren je vraag of probleem, bespreken het en maken een vervolgafspraak als er meer tijd nodig is. Ons contact is vertrouwelijk: zonder jouw toestemming en medeweten geven we geen informatie aan derden.

Na verkenning van jouw vraag geven we je informatie en advies en helpen je acties in te zetten, die leiden tot een verbetering van je persoonlijk functioneren in relatie tot studie en/of stage. We hebben hiervoor specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld keuzebegeleiding, studeren met een functiebeperking en studiefinanciering, en we hebben veel ervaring met het adviseren en begeleiden van studenten bij persoonlijke problemen.

Ook adviseren we de examencommissie en de opleiding over de gewenste faciliteiten en aanpassingen zodat studenten goed kunnen studeren ondanks persoonlijke belemmeringen. Zonodig verwijzen we door (studentenarts, studentenpsycholoog, maatschappelijk werker, een hulpverlener uit de GGZ, e.d.).  

Aanvraag snel regelen via Digitaal Servicepunt

Heb je dyslexie? En behoefte aan extra tijd bij toetsen? Of grotere toetsformulieren? De aanvraag regel je via het Digitaal Servicepunt. Doe dat snel, het liefst direct al in lesweek 1 of eerder, zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen. Houd je dyslexieverklaring bij de hand, deze moet je uploaden bij je aanvraag. Lukt het uploaden niet goed? Probeer een andere browser. Je ontvangt binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. 

Heb je al extra toetstijd of grotere letters aangevraagd en is dat toegekend?

Lees dan hieronder verder bij: ‘Uitvoering Tentamenduurverlenging (TDV) FBE’

Wat is een geldige dyslexieverklaring?

In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op een diagnostisch onderzoek. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende.

Wat als ik wel dyslexie heb maar geen geldige verklaring?

Vraag dan bij je behandelaar of je een aangepaste dyslexieverklaring kunt krijgen. Lukt dat niet, dan biedt de Universiteit van Amsterdam een verkorte dyslexietest. De kosten voor deze verkorte test zijn 225 euro. Wil je hier gebruik van maken? Neem contact op met Anna Plakas.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over studeren met dyslexie staat op de pagina Studeren met een functiebeperking. Je vindt hier beleid, regels, voorzieningen, tips en tools. 

‘Uitvoering Tentamenduurverlenging (TDV) FBE’

Bij goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

Goedkeuring vóór 11 februari

Je krijgt extra toetstijd en/of grotere formulieren vanaf de tussentijdse tentamens in week 3, 4, 5 en 6 van blok 3. 

Goedkeuring tussen 11 februari november en 11 maart

Je krijgt extra toetstijd en/of grotere formulieren vanaf de tentamenperiode in week 7, 8, 9 en 10 van blok 3.

Goedkeuring na 11 maart 2019

Je krijgt extra toetstijd en/of grotere formulieren vanaf blok 4. 

Aanvullende informatie

Tentamens maak je in het zogeheten TDV-lokaal. TDV staat voor ‘tentamenduurverlenging’, maar in het TDV-lokaal zitten ook studenten met andere bijzondere tentamenfaciliteiten dan extra toetstijd. Dit TDV-lokaal kan per toetsdag wisselen.

Bekendmaking van het TDV-lokaal:

  • Op de vrijdag voorafgaand aan een toetsweek wordt een weekoverzicht van TDV-lokalen bij schriftelijke tentamens in de mededelingen op mijnhva.nl gepubliceerd.
  • Op elke tentamendag vind je een aankondiging op het swingbord bij het Servicepunt.
  • Bij digitale tentamens is er geen apart TDV-lokaal, wel zijn er in de digitale tentamenzalen (IWO, REC en begane grond FMB) stoelen gereserveerd voor studenten met recht op TDV.

Let op: de TDV-lokalen staan niet vermeld op rooster.hva.nl.

Naast individuele gesprekken bieden wij ook voorlichtingen en trainingen die jou kunnen helpen bij het studeren:

Studeren met een functiebeperking: maak een goede studiestart.

Bezoek de voorlichtingen begin september over:

Locatie: Zaal A 702, Leeuwenburg, bij Amstelstation.
Graag aanmelden via het inschrijfformulier.

Trainingen:

  • Training Studeren met dyslexie
  • Training Studeren met AD(H)D
  • Training Timemanagement
  • Training EHBO bij tentamenstress

 

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 15 februari 2019