Hogeschool van Amsterdam

Privacy & Security

Hier vind je informatie over digitale veiligheid en privacy.

Deze informatie is er om medewerkers en studenten te ondersteunen bij veilig omgaan met (digitale) informatie. Iedereen heeft te maken met informatie en het vastleggen van persoonlijke gegevens: je gebruikt een telefoon, een laptop of een ander device, je laat je gegevens achter op websites of in registratiesystemen van de hogeschool.

Afhankelijk van je rol of functie heb je ook toegang tot persoonlijke gegevens van anderen, of neem je kennis van andere vertrouwelijke informatie. Hier krijg je uitleg en adviezen over de manier waarop je hiermee moet omgaan.

Brede campagne

Studenten en medewerkers worden in de privacy & security campagne 'Draag je steentje bij' gewezen op het belang van veilig werken en studeren. Daarnaast krijg je tips hoe je hier zelf aan bij kunnen dragen. Dat kan variëren van het installeren van antivirus software, het versleutelen van de data en het vergrendelen van je computer.

Gepubliceerd door  ICTS 23 mei 2019