Hogeschool van Amsterdam

Onderwijsinnovatie

Vooruitblikken naar het onderwijs van de toekomst is altijd ongewis. Hoe de samenleving er over 10, 20 of 30 jaar uitziet is moeilijk te voorspellen. Wat we kunnen doen is relevante trends signaleren en deze vertalen naar de toekomst. Daarnaast kunnen we inkijkjes geven van allerlei onderwijsinnovatie-practices. Deze laten zien wat concrete ontwikkelingen zijn en wat er mogelijk is als we het hebben over toekomst bestendig onderwijs.

Deze etalagesite staat geheel in dat teken. In het kader van het HvA programma SLIM heeft de projectgroep Futureproof Onderwijs trends en onderwijsinnovatie-practices verzameld. Deze zijn op deze website te bekijken en te lezen. Het is een eerste stap in een traject over toekomstbestendig HvA-onderwijs

Op basis van de uitkomsten van SLIM ( ontwerpcriteria en bijzondere programma’s en de rode draad vanuit de practices op deze website) gaan we verder met de vraag hoe de HvA de flexibilisering van leerroutes voor de student verder kan versterken.  Ontwikkelingen rondom digitalisering, 21ste eeuw vaardigheden zijn daarbij belangrijke aspecten.

We hopen dat de website een inspiratiebron is voor de verdere discussie rondom futureproof onderwijs in de HvA.

16 juni 2015