Hogeschool van Amsterdam

Best Practice: Peperclip

Een eigen consultancy bureau runnen op gebied van HR en nog geld verdienen ook.

Bij de opleiding HRM (DEM) hebben de 4e jaars studenten, Peperclip, een HR consultancy bureau opgericht. Peperclip is een verplicht onderwijsdeel en wordt 2x per jaar gedraaid. In totaal kunnen de studenten 22 ECTS verdienen en daarnaast ook geld. Een instroomeis is propedeuse plus 112 ECTS behaald in de hoofdfase en een met een voldoende afgeronde stage.

Doel

Het doel van Peperclip is om 4e jaars voor te bereiden op het afstuderen en op hun toekomstige loopbaan waar 21st century skills van hen verwacht worden. Binnen Peperclip doen ze aan acquisitie,  praktijkonderzoek, advisering en zorgen ze dat Peperclip blijft voortbestaan. Binnen dit proces leren ze in interactie met stakeholders hun toegevoegde waarde te ontdekken, te benoemen en uit te buiten. Dit laatste is sterk gekoppeld aan de visie van de HRM opleiding:  “Unleash your talent to make a sustainable difference”, naar Stephen Covey (2001).

Visie

De visie van het programma is dat de ondernemende HRM’er centraal staat. Studenten (ofwel Peperclippers) leren mogelijkheden en kansen zien. Ze creëren kansen binnen hun eigen cel (afdeling) of projectteam en binnen organisaties (opdrachtgevers). Ze leren dingen in beweging te krijgen tijdens adviesopdrachten. Het is vooral innovatieve dingen doen in een bestaande organisatie. Het gaat om zelfstandig opereren en out of the box denken, bv. een start-up heeft jonge mensen in dienst, en wil geen arbeidscontracten, hoe behoud je deze mensen? Ook leren ze het belang zien van kennis delen en het aangaan van een dialoog over ervaringen. 

Lessons Learned

Peperclip is nooit af, het is een lerende organisatie! Na elk semester wordt door de studenten zelf geëvalueerd en wordt input meegenomen naar de nieuwe lichting. Studenten hebben ook zogenaamde thermometersessies waarbij ze hun eigen evaluatie en reflectie organiseren. In het begin van Peperclip wordt er geïnvesteerd in de relatie (en vertrouwen). Dit wordt gedaan door o.a. het organiseren van een karaoke en kennisdeelsessies. Tijdens deze sessies wordt er geacht te werken aan de eigen professionaliteit. Belangrijk is autonomie versus regels: helder zijn in verwachtingsmanagement, het maken van afspraken met docenten (projectbegeleiders/celcoaches) en dat studenten zelf initiatieven mogen nemen. Er is een handleiding waarin de afspraken expliciet zijn gemaakt. Peperclip werkt met het zogenaamde Canvas model, dat gericht is op leren ondernemen. Dit wordt in moderne ondernemingen gebruikt. Het is een vrij nieuwe tool.

Succesfactoren

Het is lastig om hier een antwoord op te geven, want leren doet uiteindelijk pijn! Studenten moeten wennen aan Peperclip, vooral in de periode dat ze aan de slag gaan bij de opdrachtgever. Dan zitten ze in hun eigen leerproces (buiten de comfortzone). Het zijn ook de docenten die leren tijdens dit programma. Het is nooit af! Docenten die werken in dit programma moeten dedicated zijn, open, leergierig en in verandering willen blijven. Bereid zijn om mee te denken en ook wel eens fouten te maken. Ook belangrijk dat ze passie hebben voor het experimenteren met organisatievormen en co-creatie.

Kopieerbaar

Peperclip is als programma kopieerbaar op hoofdlijnen. Het is gericht op 3e of 4e jaars met enige stage- of werkervaring. Je hebt een basis nodig om dit programma te doen. Daarnaast is het van belang een dedicated team docenten te hebben die gaan voor een lerende organisatie en uit de comfortzone willen treden. Het gaat om de uitvoering van adviesopdrachten. Het is vraaggestuurd onderwijs vanuit bedrijfsleven. Het concept is interessant voor opleidingen die werken met het bedrijfsleven waar onderzoeken of projecten uitgevoerd kunnen worden. Kijkend naar de toekomst: werk verandert, beroepen sterven uit en er zal steeds meer sprake zijn van een flexibele arbeidsmarkt.  Het HR vak verandert hierin mee en dit vraagt om mensen die kansen zien én zelf creëren (Kick-off Peperclip, 2014). Dit is de kern van Peperclip.

Nieuwsgierig?

Neem dan contact op met Katja Pasman, k.s.pasman@hva.nl 

26 januari 2015