Hogeschool van Amsterdam

Feiten en cijfers

Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2016, met uitzondering van de studentenaantallen. De peildatum van die getallen is 1 oktober 2016.

Aantal opleidingen

66 bacheloropleidingen
15 masteropleidingen
5 Associate degree-trajecten

Aantal ingeschreven studenten per faculteit en totaal

 

2015

2016

Faculteit Business en Economie

12.306

11.705

Faculteit Media, Creatie en Informatie

8.140

8.324

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

2.572

2.612

Faculteit Gezondheid

3.459

3.315

Faculteit Maatschappij en Recht

8.076

8.106

Faculteit Techniek

6.614

6.663

Faculteit Onderwijs en Opvoeding

5.597

5.415

TOTAAL

46.764

46.140

 

                       

Percentage internationale studenten

Percentage internationale studenten

2015

2016

 

2,7%

2,7%

 

Instroom nieuwe studenten

Instroom nieuwe studenten

2015

2016

 

12.252

12.740

 

Aantal diploma’s

Diploma’s

2014-2015

2015-2016

bachelor

7.155

7.418

master

98

123

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers

 

2015

2016

in aantal

3.904

3.926

in fte

3113,3

3104,3

 

Man / vrouw-verdeling

 

2015

2016

man

45%

46%

vrouw

55%

54%

 

Onderwijsgevend en ondersteunend personeel

 

2015

2016

OP

62,4%

62,5%

OOP

7,6%

8,2%

OBP

30,0%

29,3%

OP: onderwijsgevend personeel, OOP: onderwijsondersteunend personeel, OBP: ondersteunend personeel.

 

Vaste en tijdelijke contracten

 

2015

2016

vast

85%

88%

tijdelijk

15%

12%

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 26 april 2017