Hogeschool van Amsterdam

Duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk bij alles wat de HvA doet. Veel praktijkgericht onderzoek aan de HvA is verbonden met duurzaamheidsvraagstukken en in de bedrijfsvoering van de instelling is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt.

In het kader van de Meerjarenafspraken Energie heeft de HvA met andere hoger onderwijsinstellingen en het Rijk de afspraak gemaakt om Energie Efficiency-plannen op te stellen. Het doel van de meerjarenafspraak is het realiseren van 30 procent efficiencyverbetering in 2020 ten opzichte van 2005.

Duurzaamheidsbenchmark Sustainabul

De HvA neem jaarlijks deel aan de Sustainabul duurzaamheidsbenchmark voor het hoger onderwijs. In 2016 is zij met 75 procent van het totaal aantal haalbare punten geeindigd op een  11e plaats. Dit is een verbetering van drie plaatsen ten opzichte van 2015 toen een score van 64 procent werd behaald. 

Energieverbruik en CO2-uitstoot van de HvA in 2010 en 2015

Energieverbruik

2010

2015

Gas m2

1.210.603

864.932

Stadswarmte (aardgasequivalenten m2)

1.282.202

703.606

Ingekochte elektriciteit kWh

20.400.000

19.447.453

Zelf opgewekt via zonnepanelen

-

33.920

Elektriciteit totaal kWh

20.400.000

19.481.373

     

CO2-uitstoot

 

 

CO2-brandstoffen (gas en stadswarmte)

3.669

2.431

CO2-electriciteit

10.730

0

Totaal

3.669 

2.431

Iedere faculteit op de HvA besteedt in het onderwijs aandacht aan duurzaamheid, vaak in combinatie grootstedelijke problematiek. Deze aanpak zorgt ervoor dat veel thema‚Äôs die het duurzame spectrum beslaan aangeboden worden:  van milieu en technologische innovatie tot sociale problematiek.Alle faculteiten bieden minoren aan die duurzame onderwerpen behandelenminoren

De HvA richt zich op praktijkgericht onderzoek dat aansluit op actuele vragen in de regio. Het draait bij de HvA om het ontwikkelen van kennis gericht op de sociale en economische ontwikkeling van de Amsterdamse metropoolregio. Duurzame onderzoeksonderwerpen zijn dan ook geen uitzondering.

Voorbeelden van duurzaam onderzoek

Meer informatie

website Amstelcampus met informatie over duurzaamheid

Milieubarometer HvA

CO2 footprint analyse HvA 2014

Voor meer informatie of vragen over duurzame bedrijfsvoering kunt u contact opnemen met Ewout Doorman, beleidsmedewerker duurzaamheid en innovatie:

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 januari 2017