Hogeschool van Amsterdam

Profiel

Leren, werken en leven in Amsterdam zijn bij de HvA op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden. De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen.

De HvA biedt ruim tachtig bacheloropleidingen aan, die erop gericht zijn om aankomende professionals zo goed mogelijk voor te bereiden op hun beroep. Motivatie, ambitie en betrokkenheid zijn noodzakelijke voorwaarden voor studeren aan en werken bij de HvA.

Twee aandachtsgebieden lopen door de hele organisatie heen. Het eerste is duurzaamheid. De HvA wil bijdragen aan een vermindering van het energieverbruik en een afname van CO2-uitstoot. Die ambitie is ook zichtbaar in het onderwijs. Via vier minoren kunnen studenten hun kennis van duurzaamheid vergroten. Vanuit een van deze minoren hebben studenten ' The Next Generation' opgericht, een duurzaamheidsplatform voor Amsterdam. De nieuw ontwikkelde Amstelcampus draagt eveneens bij aan de duurzaamheidsambities van de HvA en biedt tal van mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen.  

Het tweede aandachtsgebied is ondernemerschap. De HvA wil studenten meer kansen bieden om zelfstandig ondernemer te worden. Ook ondersteunt de HvA patentaanvragen voor nieuwe vindingen. Niet voor niets is ondernemerschap een van de zeven speerpunten.  In het Amsterdam Centre of Entrepreneurship (ACE) brenget de HvA kennis over studeren en ondernemerschap samen met andere onderwijsinstellingen in de stad.  

Creating Tomorrow

De slogan van de HvA is ‘Creating Tomorrow’. De hogeschool inspireert studenten om met creatieve oplossingen en duurzame innovaties aan de toekomst te werken; om vandaag te verbinden met morgen. De HvA anticipeert op het werkveld van morgen en levert de professionals die de stad nodig heeft. Met haar studenten en diverse samenwerkingspartners in Amsterdam werkt ze aan oplossingen voor de toekomst. Daarbij is verbinding het sleutelwoord: de verbinding tussen leren en werken, tussen ideeën en praktijk, tussen talent en mogelijkheden, tussen studenten en de maatschappij. Creating Tomorrow staat voor ondernemerschap en voor de actieve maatschappelijke rol die de HvA in Amsterdam inneemt.

Missie

De missie van de HvA luidt:

De HvA is een onderwijsinstelling die met een breed aanbod aan beroepsopleidingen een grote variëteit aan studenten opleidt die hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen.

Verder is de HvA een kennisinstelling die door koppeling van onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

 

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 augustus 2016