Hogeschool van Amsterdam

Profiel en prestatieafspraken

In 2012 heeft de HvA, net zoals alle andere Nederlandse hogescholen en universiteiten, haar profiel en prestatieafspraken vastgelegd. Het document 'Profiel en Prestatieafspraken' is op deze pagina in z'n geheel te downloaden.

Profiel en prestatieafspraken

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 19 december 2014