Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag

In het jaarverslag wordt de ingezette strategische koers van de hogeschool verantwoord.

2015 was het jaar van de totstandkoming van het nieuwe instellingsplan, waarin de strategie voor de jaren 2015-2020 werd vastgelegd. Het was ook het jaar waarin de dalende trend die het studiesucces in de afgelopen jaren vertoonde werd omgebogen in een stijging, het jaar waarin de tevredenheid van studenten over hun opleiding verder toenam, het jaar van de transitie van de ondersteunende afdelingen, het jaar van onrust bij de UvA met de bezetting van het Maagdenhuis en het vertrek van de voorzitter van het College van Bestuur van de UvA en HvA. En 2015 was het jaar waarin de medezeggenschap zich van haar beste kant liet zien en een proces van verdieping en versterking doormaakte. In 2015 vond bovendien een audit plaats van het praktijkgericht onderzoek en werd het strategisch onderzoeksbeleid vastgesteld. Lees over deze en veel meer ontwikkelingen in het jaarverslag 2015.

omslaagbeeld jaarverslag

Jaarverslag 2015 Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag 2015 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2014 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 augustus 2016