Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Onderzoek is het laatste decennium een kenmerk geworden van veelzijdig en actueel hoger beroepsonderwijs. Studenten kwalificeren zich tot evidence-based professionals op de arbeidsmarkt dankzij hun onderzoekende houding. Bovendien draagt het onderzoek bij aan het oplossen van vraagstukken uit de Amsterdamse metropoolregio.

Het onderzoek is georganiseerd in zeven kenniscentra die dicht bij het onderwijs opereren:

 • Gezondheid (Achieve: Kenniscentrum Gezondheidzorg)
 • Maatschappelijke innovatie (AKMI: Amsterdams Kenniscentrum voor maatschappelijk Innovatie)
 • Business en Economie (CAREM: Kenniscentrum Business en Economie)
 • Digitale Media en Creatieve Industrie (Create It: Applied Research: kenniscentrum Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie)
 • Onderwijs en Opvoeding (kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding)
 • Techniek (Kenniscentrum Techniek)
 • Bewegen, Sport en Voeding (KIK: Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding)

In de kenniscentra werken docent-onderzoekers en promovendi onder leiding van een lector gezamenlijk aan het onderzoeksprogramma van het kenniscentrum.

Daarnaast brengen vier interdisciplinaire speerpunten en twee HvA-brede thema’s de onderzoekscapaciteit samen op terreinen waar de HvA veel te bieden heeft:

 • Amsterdam Creative Industries
 • Urban Management
 • Urban Vitality
 • Urban Technology
 • Ondernemerschap (thema)
 • Urban Education (thema)

De komende jaren (2015-2020) gaat de HvA de speerpunten verder versterken vanuit de lectoraten van de kenniscentra en zet de HvA in op een duurzamere samenwerking met het beroepenveld. Daarnaast wil de HvA de onderzoekscapaciteit uitbreiden, niet zozeer door meer lectoren aan te stellen, maar door onderzoekstijd van docent-onderzoekers te verruimen, door meer docenten te laten promoveren en door meer gepromoveerde docenten aan te nemen. 

Ontwikkeling onderzoeksinzet

(lectoren, docent(senior)onderzoekers en andere onderzoekers, promovendi, kandidaat-promovendi)

 

2012

2013

2014

2015

aantal

325

355

396

441

fte

107

123

161

193

 

Kennisverspreiding

Wetenschappelijke publicaties

302

Vakpublicaties

312

De HvA vindt het belangrijk dat resultaten van onderzoek vrij toegankelijk zijn en verspreidt kennis behalve via wetenschappelijke en vakpublicaties ook aan een breder publiek via bijeenkomsten, lezingen, onderwijsmateriaal, media, databestanden en ontwerpen.

 

[peildatum eind 2015]

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 augustus 2016