Hogeschool van Amsterdam

Onderwijskwaliteit

De HvA hanteert een definitie voor de onderwijskwaliteit die bestaat uit vier elementen.

Dat zijn:

  • Kwaliteitsoordeel bij accreditaties
  • Studiesucces
  • Tevredenheid van studenten
  • Positie van alumni op de arbeidsmarkt

 

​Kwaliteitsoordeel bij accreditaties

De kwaliteit van opleidingen wordt in het hoger onderwijs beoordeeld door de NVAO. Alle opleidingen van de HvA beschikken over het NVAO accreditatiekeurmerk. Vijf opleidingen beschikken over een ‘bijzondere kwaliteit’, een kenmerk waarmee deze opleidingen zich onderscheiden van dezelfde opleidingen bij andere hogescholen. Het gaat om Sport, Management en Ondernemen, Johan Cruyff University, de International Business School, Fysiotherapie en de European Master of Science in Occupational Therapy.

Bachelorrendement

Het percentage studenten dat binnen de afgesproken termijn (5 jaar) een diploma haalt, is het afgelopen jaar gestegen van 52,7% naar 54,2%. Na jaren van daling is de trend in het bachelorrendement gekeerd.

Tevredenheid van studenten

De studenttevredenheid wordt jaarlijks gemeten in de nationale studenten enquête, die peilt onder alle hogescholen en universiteiten. De algemene tevredenheid van HvA-studenten over hun opleiding is in 2015 gestegen van 70,7% naar 73,3%.

 
Positie op de arbeidsmarkt

De positie op de arbeidsmarkt van afgestudeerden is af te lezen in de HBO-Monitor, een jaarlijks onafhankelijk onderzoek. 79% van de afgestudeerden van de HvA heeft binnen drie maanden na afstuderen een betaalde baan. 70% van de afgestudeerden van de HvA heeft een baan op hbo-bachelor niveau. 28,4% van de afgestudeerden van de HvA is ontevreden over de aansluiting van de opleiding op de huidige functie die ze vervullen. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens acht de HvA de basiskwaliteit van het onderwijs op orde, vijf opleidingen stijgen daar bovenuit. Niettemin is verbetering wenselijk, met name bij het studiesucces. De HvA stuurt daarop door onder meer extra aandacht voor de onderwijslogistiek. Voor de studenttevredenheid en de positie op de arbeidsmarkt streeft de HvA naar hogere uitkomsten. Ook investeert de HvA in opleidingscommissies omdat zij een positieve bijdrage leveren aan onderwijskwaliteit.  

[Peildatum eind 2015]

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 juli 2016