Hogeschool van Amsterdam

Financiën

Inkomsten

De HvA heeft als grootste inkomstenbron de rijksbijdrage, geld dat de overheid aan onderwijsinstellingen betaalt om onderwijs te verzorgen en onderzoek uit te voeren. In 2015 bedroeg de rijksbijdrage € 274,1 miljoen. Aan college-, cursus-, les- en examengeld kreeg de HvA € 88,9 miljoen binnen. Met enkele overige inkomsten komt het totaal aan inkomsten in 2015 op
€ 390,2 miljoen.

 

Uitgaven

Het totaal aan uitgaven van de HvA bedroeg in 2015 € 380,6 miljoen.
 

Verdeling van de uitgaven

Personeelslasten

€ 272,9 miljoen

Huisvestingslasten

€ 29,8 miljoen

Overige lasten

€ 53,2 miljoen

Afschrijvingen

€ 24,7 miljoen

 

Verdeling van de uitgaven in percentages

Personeel

70%

huisvesting

8%

overig

14%

afschrijving

6%

Baten en lasten

2%

 

Overige lasten betreffen onder andere kosten van inventaris, apparatuur, leermiddelen, automatisering, catering, reis & verblijf, kantoorbenodigdheden, drukwerk, extern advies.

                                                               

Verdeling van de budgetten over de faculteiten

De verdeling van budgetten over de faculteiten gaat voor het overgrote deel naar rato van aantallen studenten en voor een klein deel op basis van beleidsrijke toekenningssleutels. Binnenkort volgt er een toelichting op het allocatiemodel. 

 

[peildatum eind 2015]

 

 

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 7 juli 2016