Hogeschool van Amsterdam

Feiten en cijfers

Hier treft u een aantal kerngegevens van de Hogeschool van Amsterdam aan over opleidingen, studenten en medewerkers. De peildatum van de cijfers is 31 december 2015, met uitzondering van de studentenaantallen. De peildatum van die getallen is 1 oktober 2015.

Aantal opleidingen

70 bacheloropleidingen
14 masteropleidingen
5 Associate degree-trajecten

Aantal ingeschreven studenten per faculteit en totaal

 

2014

2015

Faculteit Business en Economie

13.344

12.306

Faculteit Media, Creatie en Informatie

8.666

8.140

Faculteit Bewegen, Sport en Voeding

2.564

2.572

Faculteit Gezondheid

3.589

3.459

Faculteit Maatschappij en Recht

8.237

8.076

Faculteit Techniek

6.460

6.614

Faculteit Onderwijs en Opvoeding

5.762

5.597

TOTAAL

48.622

46.764

 

                       

Percentage internationale studenten

Percentage internationale studenten

2014

2015

 

3,8%

4,1%

 

Instroom nieuwe studenten

Instroom nieuwe studenten

2014

2015

 

13.943

12.252

 

Aantal diploma’s

Diploma’s

2013-2014

2014-2015

bachelor

6.039

7.155

master

77

98

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers

 

2014

2015

in aantal

3.707

3.904

in fte

2958,1

3113,3

 

Man / vrouw-verdeling

 

2014

2015

man

56%

56%

vrouw

44%

44%

 

Onderwijsgevend en ondersteunend personeel

 

2014

2015

OP

60,4%

62,4%

OOP

9,3%

6,5%

OBP

30,3%

31,1%

OP: onderwijsgevend personeel, OOP: onderwijsondersteunend personeel, OBP: ondersteunend personeel.

 

Vaste en tijdelijke contracten

 

2014

2015

vast

81%

85%

tijdelijk

19%

15%

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 oktober 2016