Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag, Instellingsplan en andere feiten en cijfers

9 Resultaten

Op deze pagina vind je de verslaglegging van de HvA: het meest recente jaarverslag, het Instellingsplan, het huisvestingsplan, een feitenoverzicht, en het document Profel en prestatieafspraken.