Hogeschool van Amsterdam

Huisvestingsvisie

In de huisvestingsvisie van de Hogeschool van Amsterdam staan de belangrijkste uitgangspunten voor de huisvesting van onderwijs-, onderzoeks- en ondersteunende activiteiten.

Een belangrijk uitgangspunt bij de huisvestingskeuzes die de HvA maakt is dat huisvesting ten dienste staat van het onderwijs. We willen flexibele, eigentijdse gebouwen die vernieuwend onderwijs en onderzoek mogelijk maken. Gebouwen die ontmoeting en samenwerking stimuleren en waarin we groei en krimp van opleidingen gemakkelijk kunnen opvangen.

Een ander uitgangspunt in de visie is dat we de gebouwen die we hebben, beter gaan benutten. Daardoor kunnen we de huisvestingkosten verminderen, en meer gaan investeren in onderwijs en onderzoek.

Huisvestingsplan

De huisvestingsvisie is vertaald naar een huisvestingsplan, waarin heel concreet staat waar faculteiten, opleidingen en andere organisatie-onderdelen gehuisvest blijven of worden. Over dit huisvestingsplan heeft het College van Bestuur in juli een voorgenomen besluit genomen. Daarna is het ter instemming voorgelegd aan de Centrale Medezeggenschapsraad. De verwachting is dat de raad in november tot een standpunt kan komen. Pas daarna kan het College een definitief besluit nemen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 3 oktober 2017