Hogeschool van Amsterdam

Huisvestingsvisie

In de huisvestingsvisie van de Hogeschool van Amsterdam staan de belangrijkste uitgangspunten voor de huisvesting van onderwijs-, onderzoeks- en ondersteunende activiteiten.

Om alle beschikbare vierkante meters ook in d​​e toekomst goed te benutten wordt in het voorjaar van 2017 een nieuwe huisvestingsvisie ​ontwikkeld. Daarin staan de belangrijkste uitgangspunten voor de huisvesting van onderwijs-, onde​rzoeks- en ondersteunende activiteiten. Deze uitgangspunten komen onder meer voort uit het Instellingsplan 2015-2020.

Uit deze huisvestingsvisie vloeit een nieuw huisvestingsplan voort dat voor de zomer van 2017 gereed moet zijn. In dat plan staat heel concreet waar faculteiten, opleidingen en andere organisatie-onderdelen gehuisvest blijven of worden.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 april 2017