Hogeschool van Amsterdam

Onderwijskwaliteit

De HvA hanteert een definitie voor de onderwijskwaliteit die bestaat uit drie elementen.

Dat zijn:

  • studiesucces
  • tevredenheid van studenten 
  • positie van alumni op de arbeidsmarkt

​Hoofdfaserendement

Het percentage hoofdfasestudenten dat binnen de afgesproken termijn (4 jaar) een diploma haalt, is het afgelopen jaar gestegen van 60% naar 62%. 

Tevredenheid van studenten

De studenttevredenheid wordt jaarlijks gemeten in de nationale studenten enquête, die peilt onder alle hogescholen en universiteiten. De algemene tevredenheid van HvA-studenten over hun opleiding is in 2017 gestegen van 73,4% naar 74%.


Positie op de arbeidsmarkt

De positie op de arbeidsmarkt van afgestudeerden is af te lezen in de HBO-Monitor, een jaarlijks onafhankelijk onderzoek. 86% van de afgestudeerden van de HvA heeft binnen drie maanden na afstuderen een betaalde baan. 82% van deze afgestudeerden van de HvA heeft een baan op hbo-bachelor niveau. Deze waardes liggen enkele procenten onder het landelijk gemiddelde. 

Op basis van bovenstaande gegevens acht de HvA de basiskwaliteit van het onderwijs op orde. De HvA geeft extra aandacht aan de onderwijslogistiek, omdat die studenten kan helpen sneller af te studeren. 

[Peildatum eind 2017]

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 januari 2019