Hogeschool van Amsterdam

Organisatie

Aan de HvA studeren ongeveer 50.000 studenten, het onderwijs en onderzoek vindt plaats in zeven faculteiten en zeven kenniscentra. Er is een debatcentrum (Floor) en een bibliotheek.

De huidige organisatievorm bestaat sinds 1993, maar het onderwijs bouwt voort op een langere traditie. De HvA is opvolger van vroegere kweekscholen, zeevaartscholen, scholen voor maatschappelijk werk, modevakscholen en technische scholen. Sinds 2003 wordt de HvA bestuurd door een College van Bestuur dat ook aan het hoofd staat van de Universiteit van Amsterdam.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 januari 2016