Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentra

7 Resultaten

De onderzoeksprogramma’s van de HvA zijn ondergebracht in zeven kenniscentra.