Hogeschool van Amsterdam

Vertrouwenspersoon

De HvA heeft meerdere vertrouwenspersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor HvA-medewerkers wanneer zij te maken krijgen met ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersonen zijn benoemd door het College van Bestuur en hebben een onafhankelijke positie. 
De taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer:

  • het geven van voorlichting over ongewenst gedrag;
  • het zorgen voor adequate opvang van degene die een melding doet van ongewenst gedrag;
  • het zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens;
  • het zoeken naar een informele oplossing;
  • het terzijde staan van de melder bij het indienen van een formele klacht en bij de formele afhandeling daarvan.

Gedurende het TransitieTraject kunnen medewerkers ook terecht bij de vertrouwenspersoon als zij zorgen of vragen willen bespreken over de transitie die zij nog niet met hun leidinggevende of met een HR-medewerker willen delen. De vertrouwenspersonen zijn goed op de hoogte van het TransitieTraject. 

De vertrouwenspersonen voor het personeel zijn:

Francis van Hekelen  

T: 06 2115 8339
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
Faculteit Techniek
Dienst Studentzaken
Faculteit Onderwijs en Opvoeding

Cora Verkley

T: 06 2115 5591
Faculteit Business en Economie
Beleidsafdelingen, bedrijfsvoering, bestuursondersteuning
Bureau Nieuwbouw
Administratief Centrum
CNA 

Alfred Peerboom 

T: 06 2115 5593
Faculteit Gezondheid
Faculteit Maatschappij en Recht
Faculteit Bewegen, Sport en Voeding
ICT Services
Facility Services

Vertrouwenspersonen worden niet ingezet bij het organisatieonderdeel waar zij zelf werkzaam zijn en waar zij decaan en/of vertrouwenspersoon voor studenten zijn. Medewerkers die om een bijzondere reden een andere vertrouwenspersoon willen spreken, kunnen een van deĀ andere vertrouwenspersonen bellen.

Gepubliceerd door  HR 28 augustus 2017