Hogeschool van Amsterdam

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor HvA-medewerkers wanneer er sprake is van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersonen zijn benoemd door het College van Bestuur en hebben een onafhankelijke positie. 
De taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer:

  • het geven van voorlichting over ongewenst gedrag;
  • het zorgen voor adequate opvang van degene die een melding doet van ongewenst gedrag;
  • het zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens;
  • het zoeken naar een informele oplossing;
  • het terzijde staan van de melder bij het indienen van een formele klacht en bij de formele afhandeling daarvan.

De vertrouwenspersonen voor medewerkers zijn:

Francis van Hekelen  
T: 06 2115 8339

Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
Faculteit Techniek
Faculteit Onderwijs en Opvoeding
Faculteit Maatschappij en Recht

Jos Bouvrie      
T: 088-1440200 (vertrouwenslijn van Bezemer, Kuiper en Schubad. Er wordt binnen 24 uur teruggebeld)

Faculteit Business en Economie
Beleidsafdelingen, bedrijfsvoering, bestuursondersteuning
Bibliotheek
Bureau Nieuwbouw
Administratief Centrum
Dienst Studentenzaken
Faculteit Gezondheid
Faculteit Bewegen, Sport en Voeding
ICT Services
Facility Services

Vertrouwenspersonen worden niet ingezet bij het organisatieonderdeel waar zij zelf werkzaam zijn en waar zij decaan en/of vertrouwenspersoon voor studenten zijn. Medewerkers die om een bijzondere reden een andere vertrouwenspersoon willen spreken, kunnen een van de andere vertrouwenspersonen bellen.

Gepubliceerd door  HR 12 februari 2019