Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Naast onderwijs is onderzoek een primaire taak van de HvA. Het onderzoek aan de HvA is geworteld in de beroepspraktijk en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en aan praktijkinnovaties.

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding heeft de ambitie om een maatschappelijk relevant kenniscentrum voor de regio te zijn. 

Binnen het Kenniscentrum zijn op dit moment drie onderzoeksprogramma's:

Deze onderzoeksprogramma's bestaan uit programmalijnen. De faculteit telt zeven programmalijnen. Zes hiervan krijgen vorm middels lectoraten.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 januari 2016