Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden

Om je aan te melden voor de kopopleiding leraar Pedagogiek stuur je een mail naar de coördinator van de opleiding pedagogiek Fransje Damen:  f.a.s.damen@hva.nl. Ook voor inhoudelijke vragen en vragen over (de procedure van) inschrijven kun je hier terecht. 

Let op:

Voor plaatsing in de Kopopleiding Leraar Pedagogiek heb je instemming nodig van de examencommissie. De instroomcoördinator zal je daarbij helpen. 

NB

De kopopleidingen zijn niet toegankelijk voor personen met een buitenlands diploma. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 oktober 2015