Hogeschool van Amsterdam

Instructeur in het Onderwijs

Cursus

Inspelen op actuele vernieuwingen in het onderwijs? Volg dan de cursus Instructeur/Onderwijsondersteuner. Wat je hier leert pas je gelijk toe in je werk. Door vernieuwingen in het onderwijs hebben studenten in het mbo en het vmbo steeds meer begeleiding nodig bij het uitvoeren van praktische opdrachten. Er is daarom behoefte aan goed opgeleide en gemotiveerde instructeurs die hen instrueren en ondersteunen bij het aanleren van beroepsvaardigheden.

Voor wie?

De opleiding is voor jou bedoeld, als je al werkt als onderwijsondersteuner of instructeur, maar daarvoor nog geen passende opleiding hebt gevolgd. Een instructeur is een onderwijsmedewerker die onder verantwoordelijkheid van een docent studenten/leerlingen begeleidt bij het uitvoeren van opdrachten. Tot de taken van een instructeur behoren het ontwikkelen van een stappenplan, studenten motiveren, studenten begeleiden zonder voor hen hun problemen op te lossen, samenwerken met collega’s en soms het geven van theorielessen.

Inhoud en werkwijze

De opleiding tot instructeur in het onderwijs is een praktijkgerichte opleiding. Je krijgt naast theorie vaardigheidstraining, zodat je je didactische en pedagogische competenties ontwikkelt. Je oefent in realistische beroepssituaties. Je reflecteer je op je eigen handelen en op het effect van de keuzes die je maakt en krijgt hierop feedback. Er ruimte om aan eigen leerdoelen te werken. De coach op je leerwerkplek begeleidt je systematisch bij het werken aan opdrachten en reflecties. De opleider vanuit de Hogeschool stelt thema’s voor, begeleidt je en geeft je feedback.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit twee delen, de ontwikkelingslijn en de beoordelingslijn:

 1. de ontwikkelingslijn is gericht op het ontwikkelen van de instructeurscompetenties. Aan het eind hiervan heb je een ontwikkelingsportfolio opgebouwd. De begeleiding is in handen van een opleider van de HvA en een coach van je eigen schoolinstelling.
 2. de beoordelingslijn is gericht op het beoordelen van de instructeurscompetenties. Je neemt deel aan een kwalificerend assessment, dat bestaat uit twee prestaties. Deze worden op verschillende momenten tijdens de opleiding beoordeeld. Aan het eind heb je een beoordelingsportfolio opgebouwd. De beoordeling van prestatie A wordt uitgevoerd in fase 1 en met een peer-assessment beoordeeld tijdens een van de laatste opleidingsdagen. De beoordeling van prestatie B wordt uitgevoerd in fase 2 en is in handen van een HvA-assessor en een veldassessor van een ROC of vakschool.

De prestaties worden verspreid over de opleiding afgerond. Het beoordeelingsgerichte deel loopt dus voor een deel parallel aan het ontwikkelingsgerichte deel. 

Studiebelasting

De cursus duurt ongeveer acht maanden, bestaat uit 13 bijeenkomsten en heeft een studielast van 300 uur. Tussen de bijeenkomsten zitten telkens 2 tot 3 weken, zodat je tijd en gelegenheid hebt het geleerde in de praktijk te brengen en met je coach te bespreken. We verwachten dat je naast de cursusdag minimaal een halve dag besteedt aan het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van je opdrachten. Je brengt de opgedane kennis in de praktijk bij je werkgever of stagebedrijf. Dit neemt nog zo'n 10 uur per week in beslag.

Toelating

Je wordt toegelaten tot de opleiding als je een aanstelling hebt als instructeur bij een ROC of vakschool met een omvang van minimaal 0,4 fte. Hiervan verzorg je minstens 8 uur per week praktijkinstructies. Gedurende de hele looptijd van de opleiding moet je een takenpakket krijgen waarin je alle opdrachten en prestaties uit kan voeren.

Om toegelaten te worden tot deze opleiding moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • Je hebt een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 4. Als je niet beschikt over een afgeronde mbo opleiding, vragen we je het vereiste mbo denk- en werkniveau aan te tonen met een officieel erkend instrument (bijv. een GITP-test).
 • Minimaal twee jaar werkervaring als instructeur of onderwijsondersteuner.

Verder verplicht de school verplicht zich tot de volgende voorwaarden:

 • een cursist is gedurende de looptijd van de opleiding als instructeur in dienst van een ROC of vakschool; 
 • de cursist wordt gedurende minimaal 1 uur per week begeleid door een opgeleide coach; 
 • de coach wordt gefaciliteerd voor 40 begeleidingsuren tijdens de looptijd van de opleiding;
 • een opgeleide veldassessor ten behoeve van het assessment van prestatie B (observatie praktijkinstructie en C.G.I.).

De intakeprocedure bestaat uit twee stappen:

 1. Je schrijft je in voor de opleiding met het digitale aanmeldingsformulier en levert een aantal documenten in:
  1. een verklaring van de direct leidinggevende waaruit blijkt dat je voor 0,4 fte aan instructeurstaken verricht gedurende de looptijd van de opleiding, waarvan je minstens 8 uur per week praktijkinstructies/lessen verzorgt.
  2. een kopie van het diploma van je hoogst afgeronde vooropleiding.

Als het intakegesprek resulteert in een positief studieadvies, kan je aan de opleiding beginnen.

 

Maatwerk

Een maatwerkopleiding bij een ROC of vakschool aan huis behoort ook tot de mogelijkheden. Het ROC moet in dat geval voldoende instructeurs in huis hebben die voor de opleiding in aanmerking komen, zodat er een in company-groep gemaakt kan worden. Richtlijn is een minimum van 14 instructeurs. Een maatwerkopleiding is voor de school financieel aantrekkelijker en bespaart de cursisten doorgaans veel reistijd.

Waar

De opleiding vindt plaats in Amsterdam op een HvA-locatie. In company-opleidingen vinden plaats op een locatie van het ROC. 

Wanneer

De cursus start in februari 2017. De cursusdata zijn:

 • 15 februari
 • 15 maart
 • 29 maart
 • 12 april
 • 24 mei
 • 7 juni
 • 21 juni
 • 20 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 15 november
 • 29 november
 • 6 december
 • 13 december (reservedatum)

Assessment: februari 2018
Certificering: 7 maart 2018 

Kosten

De kosten bedragen € 4.550,-. Dit bedrag is exlusief aan te schaffen boeken en inclusief overig studiemateriaal, digitale leeromgeving en een lunch op de opleidingsdagen.  

Assessment​

Als een ROC of vakschool niet in staat is om een getrainde veldassessor aan te leveren voor het assessment van prestatie B, dan zal de HvA een extra opleidingsassessor inzetten die de rol van veldassessor overneemt. De extra kosten daarvan bedragen € 480,-. Het kan voorkomen dat bij het assessment een kandidaat onvoldoende competent wordt geacht en de gelegenheid krijgt om de met onvoldoende beoordeelde competenties alsnog aan te tonen. De kandidaat doorloopt dan een aanvullend assessment; de gekozen vorm is afhankelijk van de uitslag. Voor het afronden van het aanvullend assessment worden extra kosten in rekening gebracht.

Inschrijven

Voor de cursus Instructeur in het Onderwijs kun je je inschrijven via onderstaande aanmeldlink. Je moet hiervoor eenmaling een account aanmaken.

Annulering

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht behoudt de HvA zich het recht voor de opleiding te annuleren. De eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd. 

Training voor assessoren

Als een zij-instromer die de instructeursopleiding gaat volgen, dan vragen wij het ROC een geschoolde veldassessor aan te leveren. In samenwerking met een opleidingsassessor van de HvA neemt de veldassessor van het ROC het assessment af waarmee de opleiding wordt afgerond. De HvA voorziet in twee typen trainingen om docenten toe te rusten voor de rol van assessor; een basistraining en een eendaagse training. Meer informatie over deze trainingen vindt u hier.

Meld u hier aan voor de basistraining assessoren

Meld u hier aan voor de eendaagse training voor assessoren

Meer informatie

Inhoudelijk: Petra Overmars (coördinator opleiding)
T: 06 5548 94 49
E: p.overmars@hva.nl

Organisatorisch: Sandra van der Helm (onderwijsbureau)
T: 020 599 55 63
E:  Onderwijsbureau-foo@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 september 2016