Hogeschool van Amsterdam

Gerben Kossen (30)

Testimonial

Gerben Kossen

“Voor de crisis dachten wij als overheid dat de samenleving maakbaar was, dat we van bovenaf konden bepalen hoe de stad zich zou ontwikkelen. Inmiddels komt de verandering uit kleine initiatieven van onderaf. Als gemeente moeten wij daarmee leren omgaan. Ambtenaren van de oude garde zijn soms star, terwijl ik juist denk dat we de taak hebben initiatieven te ondersteunen en faciliteren. Maar om dat te kunnen doen, moet je wel het hele traject van stedelijke ontwikkeling kunnen overzien.“

Ik volg de master Urban Management om het hele traject van stedelijke ontwikkeling te overzien, van de wensen van bewoners tot de politieke en economische belangen en de technische eisen.“

Gerben Kossen - Teammanager Wabo, afdeling Vergunningen bij Gemeente Amsterdam

Belangen

“Ik heb bouwtechnische bedrijfskunde en vastgoedkunde gestudeerd en ben goed thuis in de fysieke kant van stedenbouw. Maar over de sociaal-maatschappelijke kant wist ik minder. Nu ik daar meer over leer, gaat de stad op een andere manier voor me leven. Ik zie meer dan alleen de gestapelde bakstenen, maar ben me nu ook bewust van de mensen die er leven en de politieke en economische belangen die spelen. Dat maakt het leuker om over de stad na te denken, maar ook om gewoon over straat te lopen en rond te kijken.“

Inspiratie

“Door mijn opleiding heb ik meer plezier in mijn werk. De colleges zijn prikkelend en ik kan de nieuwe inzichten direct toepassen, bijvoorbeeld als het gaat om ruimere interpretatie van beleid of het creatief inpassen van nieuwe initiatieven. Een aantal Amsterdamse bierbrouwers heeft bijvoorbeeld de handen ineen geslagen om een nieuwe brouwerij te starten waar mensen met een verstandelijke beperking zullen gaan werken. Ik vind het leuk om met de brouwers mee te denken over hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen, rekening houdend met bestemmingsplannen en andere planmatige uitdagingen. Daar heb ik de inspiratie voor op gedaan in mijn opleiding.“

Interessante klasgenoten

“Een universitaire master lijkt me een beetje schools, terwijl Urban Management juist echt is geënt op professionals met een aantal jaren werkervaring. Dat zorgt ervoor dat ik interessante klasgenoten heb en dat ik opdrachten krijg die ik daadwerkelijk kan toespitsen op mijn werk. Ik schrijf bijvoorbeeld een essay over een wetswijziging die voor het stadsdeel van belang is, zo word ik echt voorbereid op de stedelijke ontwikkeling van de toekomst.“