Hogeschool van Amsterdam

Samenwerking

Een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. Kort samengevat is dat waar het bij Gezondheid om gaat.

Een missie waarvoor samenwerking met partners uit de zorg en het onderwijs onmisbaar is. Onze samenwerkingsverbanden staan in het teken van kennisontwikkeling. Zowel op het gebied van onderwijs als vakinhoudelijk willen wij voorop lopen. Duurzame relaties met het werkveld zijn daarvoor onmisbaar.

Partners in onderzoek en onderwijs

Amsterdam School of Health Professions. Zo heet het samenwerkingsverband tussen Gezondheid en het Academisch Medisch Centrum. Samen streven we naar het delen van kennis tussen het onderwijs, het onderzoek en het zorgveld. Het Kenniscentrum is speciaal met dat doel opgezet. Andere duurzame relaties met wie wij kennis ontwikkelen zijn:

  • het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in het kader van duaal onderwijs;
  • het Flevoziekenhuis inzake onderwijs;
  • het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit (VU) op het gebied van onderzoek,
  • met Arkin en stichting Buitenamstel Geestgronden in het kader van duaal onderwijs.
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 8 september 2014