Hogeschool van Amsterdam

Kinderen

In de minor Kinderen ontwikkel je de competenties die voor jou als zorgprofessional bij het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar van belang zijn. Bij kinderen met verstoring van de psychische of motorische ontwikkeling kun je preventief of curatief te werk gaan. De minor Kinderen richt zich op beide behandelmogelijkheden. Per leeftijdsgroep doe je kennis op over de belangrijkste ziektebeelden.

Als paramedicus, verpleegkundige of sportspecialist leer je te begeleiden bij preventie, diagnostiek, en het opstellen van een adequaat behandel- of oefenprogramma. Advisering en doorverwijzing horen ook bij de te ontwikkelen competenties. De minor sluit je af met een artikel, of zelf ontwikkeld programma of training. Actuele thema’s komen aan bod per leeftijdsgroep:

  • zuigelingen: voorkeurshouding, plagiocephalie;
  • peuter/kleuter: cerebrale parese, spierziekten;
  • adolescenten: bindweefselziekten, jeugdreuma, hypermobiliteit, DCD, obesitas, meervoudig complex gehandicapt, Down.
  • En er is aandacht voor het ouderperspectief. Denk aan orthopedagogiek, opvoeding, erfelijkheid.

Met de thema’s ga je zelf oefenen. De Evidenced based-methode staat in de minor centraal. Vanuit onze multidisciplinaire visies leveren we voor het kind een positieve bijdrage aan een zo optimaal mogelijke leefomgeving. De minor Kinderen bestaat uit een algemeen en een opleidingsspecifiek

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?

Met de Minor Kinderen kies je voor specialisatie. Je komt in contact met kinderbehandelaren, waardoor je vaardigheden zich snel zullen verdiepen. Je werkt multidisciplinair aan uitdagende opdrachten. Zo is er de battle tussen teams waarmee we de Journalclub afsluiten.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 9 februari 2016

Research Award 2016