Hogeschool van Amsterdam

Intensief Klinische Zorg (IKZ)

Steeds vaker kom je in een topklinisch ziekenhuis verpleegafdelingen tegen waar Intensief Klinische Zorg wordt verleend. Vaak zijn dit Medium Care afdelingen. Op deze afdelingen liggen patiënten met een verstoring van één of meerdere vitale functies, vaak in combinatie met een hoge zorgbehoefte. Op deze hightech afdelingen wordt specialistische zorg verleend. Dit vraagt om verpleegkundig handelen op hoog niveau. De nadruk op een Intensief Klinische Zorg-afdeling ligt op het voortdurend bewaken van de patiënt en het snel kunnen beoordelen welke interventies nodig zijn bij veranderingen in de zorgsituatie.

Deze minor helpt je in het ontwikkelen van die competenties die nodig zijn op een Intensief Klinische Zorg-afdeling. De minor is in sterke mate gericht op de algemene gezondheidszorg. Het programma is uitdagend en zal je zeker motiveren tot hoge prestaties. Je raakt bekend met de academische werk- en denkwereld. Het programma is zo geschreven dat je leert om te functioneren in complexe beroepssituaties.

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?

“Intensief, en daarin uitdagend”, dat zeggen studenten over de minor Intensief Klinische Zorg. Diepgang vind je in deze minor in het verlenen van complexere zorg en het leggen van verbanden. Een zelfstandige houding is onontbeerlijk vanwege de vele zelfstudie-uren. De lessen en toetsen volgen elkaar snel op. De minor leidt niet op tot Medium Care of Intensive Care verpleegkundige; de focus ligt op het verlenen van complexe zorg.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 februari 2016

Research Award 2016